• Социално въздействие

    Visa следва ангажимента си да подкрепя приобщаващия, справедлив и устойчив икономически растеж за всеки и навсякъде.

Малък и микробизнес

50 млн.

Ние се ангажираме да да активираме цифрово 50 милиона малки и микро предприятия по целия свят до 2023 г., като част от усилията ни за напредък в цифровия капитал.

Равнопоставеност и приобщаване

500 млн.

Постигнахме целта си да осигурим на 500 милиона необслужвани/недостатъчно обслужвани лица достъп до цифрови разплащателни сметки до 2020 г. и продължаваме работата.

Общност

85 %

Постигнахме целта си 85% от нашите служители да участват в програмите на Visa, за да имат принос за своите общности още през финансовата 2021 година.