• Visa payWave

    Open the door to seamless payments


Illustration of light bulb partially overlapping a Visa chip card.

Едно движение

Не е необходимо плъзгане, подпис или ПИН код.

Illustration of a padlock with a keyhole in the middle.

Безпроблемна комуникация

Защитеният четец получава информация за плащането чрез радиочестота или чрез технологията за комуникация чрез доближаване (Near-Field Communication - NFC).

Business growth trending upward: illustration.

Ефективност за по-малко чакане

По-бързото финализиране на плащането може да спомогне за по-голям обем трансакции.
Регистриране за contactless

Свържете се с Вашата финансова институция, за да научите повече.
Започнете да приемате Visa