• Повече от плъзгане на карта

    Разширете възможностите си за дигитални плащания.

Visa contactless

Разширете програмата си за дигитални плащания.
merchant-cafe-paywave-1600x900
office-man-desktopmonitor-1600x900
carpark-woman-paywave-1600x900