• Повече от плъзгане на карта

    Разширете възможностите си за дигитални плащания.

Visa contactless

Разширете програмата си за дигитални плащания.

Трансакция, извършена от мобилен телефон
Код, изписван на монитора на компютър
Жена на бензиностанция