• Инициативи за социално въздействие на Visa

    Visa следва ангажимента си да подкрепя приобщаващ, справедлив и устойчив икономически растеж, който позволява на всеки и навсякъде да преуспява.

Малък бизнес

50 M

Ние се ангажираме да цифровизираме 50 милиона малки и микропредприятия по цял свят до 2023 г., като част от усилията ни за развитие на дигиталния капитал.

Равнопоставеност и приобщаване

500 M

Постигнахме целта си да осигурим на 500 милиона необслужвани/недостатъчно обслужвани лица достъп до дигитални разплащателни сметки до 2020 г. и продължаваме работата.

Общност

85 %

Постигнахме целта си 85% от нашите служители да участват в програмите на Visa , за да имат принос за своите общности през финансовата 2021 година.