Уведомление за глобална поверителност на Visa

¹ Филиалите на Visa са компании, които са пряко или непряко под контрола на Visa U.S.A. Inc. или компанията майка Visa Inc. чрез собственост, например Visa International Service Association, Visa Worldwide Pte. Limited, Visa Canada Corporation, Visa International Servicios de Pago España, S.R.L.,Visa Europe Limited, Visa do Brasil Empreendimentos Ltda, CardinalCommerce Corporation, CyberSource Corporation и Verifi, Inc.

В зависимост от нашите взаимоотношения и взаимодействия с Вас категориите Лична информация, които събираме, може да включват:

 • Информация за контакт – това включва Вашето име, потребителско име, пощенски адрес, имейл адрес, телефонен номер, мобилен номер и имена на профили в социалните медии, заедно с други лични идентификатори.
 • Трансакция и финансова информация – това включва:
  • Информация за Вашата карта, включително 16-цифрения номер на картата за дигитално плащане, който е известен също като номер на лична сметка или PAN; свързан нефинансов идентификатор, известен като референция на разплащателна сметка или PAR токен; и дата на изтичане на срока на валидност, код на услуга, данни за проверка на ПИН, и CVV; и
  • Информация за Вашите трансакции, включително датата, часа, местоположението и размера на трансакцията и информация за търговеца. В някои случаи това може да включва и данни на ниво артикул, както и информация за фактуриране и изпращане.
 • Информация за взаимоотношения — това включва информация за Вашите предпочитания за пазаруване и разплащания, както и друга информация, която може да ни помогне да Ви предлагаме персонализирано съдържание, като:
  • Демографска информация като възрастов диапазон и семейно положение;
  • Вероятност да се интересувате от определени покупки или житейски събития и други показатели за предразположеност; и
  • Данни от профили в социални медии и информация за Вашите интереси.
 • Информация за взаимодействие – това включва информация за Вашите взаимодействия с Visa, като:
  • Информация, събирана, когато участвате в промоции или програми, като например информация за сметка в програмата за награди;
  • Информация за програмата за преимущества от карти, включително данни за пригодност и свързани записи;
  • Информация, събрана, когато се свързвате с нас, например ако се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти;
  • Регистри на посетителите;
  • Информация, събирана, когато присъствате на спонсорирани от Visa събития, като информация, свързана с пътувания с Вас и приятелите Ви, както и информация, събирана на събитията; и
  • Друга информация, която ни предоставяте, като данни, събрани с цел проверка на автентичността на потребителя (напр. пароли или въпроси за сигурност на акаунта).
 • Биометрични идентификатори – това може да включва данни за разпознаване на лица, пръстови отпечатъци, време на натискане на клавиш, позиция на превъртане и поведенчески данни или други физически модели, например когато изберете да използвате биометрична проверка на автентичност с Visa или нейните клиенти.
 • Данни за бизнес клиенти – това включва информация за Вашата роля във Вашата компания, Вашата оторизация за използване на продукти или услуги и Вашето правомощие да правите поръчки; данни за квалификация на клиент/доставчик; и други данни, които споделяте с нас във връзка с взаимоотношенията.
 • Информация, извлечена по логичен път, и получена информация – ние правим изводи и извличаме елементи от данни, като анализираме нашите взаимоотношения и трансакционна информация. Например може да генерираме предразположеност, атрибути и/или показатели за маркетинг, сигурност или измами.
 • Онлайн и техническа информация – това включва информация относно взаимодействията Ви с нашите уебсайтове, приложения или реклами, включително IP адрес, идентификатори на устройства, настройки, характеристики, рекламен идентификатор, история на сърфиране, регистри на уеб сървъри, записи в регистри на сървъри, записи в регистрационни файлове на дейности, време на натискане на клавиши и друга информация, събрана чрез бисквитки и подобни технологии.
 • Аудио- и визуална информация – това включва аудио-, електронна, визуална или подобна информация, свързана с взаимодействията Ви с нас, включително снимки, видео изображения, CCTV записи, записи в кол център, записи от наблюдение на обаждания и гласови съобщения.
 • Идентификационни номера, издадени от правителството – това включва номер на социална осигуровка, номер на шофьорска книжка, номер на паспорт и други издадени от правителството идентификатори, които може да са необходими за спазване на изискванията за съответствие или като се има предвид естеството на връзката.
 • Информация за географско местоположение –това може да включва точна информация за географското местоположение, която може да събираме автоматично от Вашето мобилно устройство, ако се включите, за да ни позволите да я събираме.
 • Професионална информация и информация за заетостта – това включва професионална информация или информация, свързана със заетостта за служители и бъдещи служители, включително данни за кандидати и автобиография, като образование и трудов стаж; информация за квалификации за длъжността, като умения и идентификационни данни; професионални интереси и цели; информация, събрана за квалификации на служители, като например право на работа; и референции.
 • Данни за съответствие – това включва записи, поддържани, за да се докаже спазването на приложимите закони; записи, свързани с предпочитанията на потребителите, като например Вашите регистрации и откази от маркетингови програми; и записи, свързани с искания за права на субектите на данни.

В някои юрисдикции част от Личната информация в тези категории може да се счита за чувствителна Лична информация.

Може да събираме Лична информация за Вас от различни източници в зависимост от нашите взаимоотношения и взаимодействие с Вас. Тези източници могат да включват:

 • Вашите финансови институции, издател на карта за плащане, търговци, акцептиращи банки и други партньори, когато използвате платежен продукт с марката Visa или когато действаме от тяхно име, например когато използвате преимуществата на Вашата карта Visa;
 • Вие, например когато се регистрирате в програми с оферта за картов линк от Visa или от партньор за съвместна промоция, регистрирате се в технология на Visa „Кликнете, за да платите“ (Click-to-pay) или ни предоставяте отговори на анкета;
 • Вашия компютър или устройства, когато взаимодействате с нашите платформи, уебсайтове и приложения или чрез други автоматични технологии, като например когато записваме обаждания до нашия кол център и използваме камери за видеонаблюдение в нашите съоръжения; и
 • Други трети страни, включително агрегатори на данни, компании за социални медии и други публично достъпни източници. В допълнение, Професионална информация и информация за заетостта може да се събира от Вашите препратки и трети страни, които ни помагат да провеждаме вътрешни проучвания и проверки на миналото, а Данни за бизнес клиенти могат да се събират от Вашия работодател, организатори на търговски изложения и конференции, както и от компании за професионални услуги.

Цел на събирането и споделянето
Категории лична информация
Правна основа за обработване
(Когато се изисква от приложимото законодателство)
За да оперираме мрежите за електронно плащане на Visa (включително оторизация, клиринг и сетълмент на трансакции и токенизиране), предоставяне на възможност за платежни трансакции, както и за свързани цели, като проверка на автентичност и решаване на спорове, предотвратяване на измами и сигурност.
 • Информация за контакт
 • Трансакция и финансова информация
 • Информация за взаимоотношения
 • Информация за взаимодействие
 • Биометрични идентификатори
 • Данни на бизнес клиенти
 • Информация, извлечена по логичен път и получена информация
 • Онлайн- и техническа информация
 • Аудио- и визуална информация
 • Идентификационни номера, издадени от правителството
 • Информация за географско местоположение
 • Данни за съответствие
 • За да изпълним договорните си отношения, по които сте страна, като договор с Вас, или при необходимост да изпълним договор между Вас и търговец или между Вас и финансова или друга институция, издала картата Ви – в случаите, в които Visa предоставя платежни услуги или е в ролята на процесор на данните
 • За да спазваме приложимите за нас закони и разпоредби по целия свят
 • За целите на нашите собствени законни интереси или за законните интереси на други лица; например да защитим Вас, нас или други лица от заплахи (като заплахи за сигурността или измама); за да позволим да се осъществява или за да администрираме нашия бизнес, като например с цел контрол на качеството, съответствие, консолидирано отчитане, както и обслужване на клиенти; за да управляваме корпоративни трансакции като сливания или придобивания; и за да разбираме и подобряваме нашите бизнес отношения или взаимоотношения с клиенти като цяло

За да Ви предоставяме продукти, услуги, програми, оферти или информация, които искате от Visa, както и за свързани цели, като например определяне на допустимост и обслужване на клиенти
 • Информация за контакт
 • Трансакция и финансова информация
 • Информация за взаимоотношения
 • Информация за взаимодействие
 • Биометрични идентификатори
 • Данни на бизнес клиенти
 • Информация, извлечена по логичен път, и получена информация
 • Онлайн и техническа информация
 • Аудио- и визуална информация
 • Идентификационни номера, издадени от правителството
 • Информация за географско местоположение
 • Данни за съответствие
 • За изпълнение на договор, по който сте страна, както е описано по-горе
 • За да спазваме приложимите за нас закони и разпоредби по целия свят
 • За целите на нашите собствени законни интереси или за законните интереси на други лица, както е описано по-горе

За предоставяне на услуги на нашите клиенти. Например, ако сте се регистрирали в програма за лоялност на издател или търговец, ние ще обработваме Данни за картови трансакции, за да изчислим Вашите награди и да Ви предоставим насочени към Вас оферти от клиента
 • Информация за контакт
 • Трансакция и финансова информация
 • Информация за взаимоотношения
 • Информация за взаимодействие
 • Биометрични идентификатори
 • Данни на бизнес клиенти
 • Информация, извлечена по логичен път и получена информация
 • Онлайн и техническа информация
 • Аудио- и визуална информация
 • Идентификационни номера, издадени от правителството
 • Информация за географско местоположение
 • Данни за съответствие
 • За изпълнение на договор, по който сте страна, както е описано по-горе
 • За да спазваме приложимите за нас закони и разпоредби по целия свят
 • За целите на нашите собствени законни интереси или за законните интереси на други лица, както е описано по-горе

За да оперираме с технологични решения на Visa като „Кликнете, за да платите“ (Click-to-pay), включително за да Ви запишем в технологията, да останете вписан на Вашето устройство (ако сте избрали това), да Ви предоставим възможност за финализиране на плащане посредством технологичното решение, да се интегрирате с други дигитални портфейли (ако сте избрали да направите това) и да участвате в програми, свързани с използването на технологията
 • Информация за контакт
 • Трансакция и финансова информация
 • Информация за взаимоотношения
 • Информация за взаимодействие
 • Биометрични идентификатори
 • Данни на бизнес клиенти
 • Информация, извлечена по логичен път, и получена информация
 • Онлайн- и техническа информация
 • Аудио- и визуална информация
 • Идентификационни номера, издадени от правителството
 • Информация за географско местоположение
 • Данни за съответствие
 • За изпълнение на договор, по който сте страна, както е описано по-горе
 • За да спазваме приложимите за нас закони и разпоредби по целия свят
 • За целите на нашите собствени законни интереси или за законните интереси на други лица, както е описано по-горе

За администриране на проучвания, програми за лоялност, лотарии, състезания и събития
 • Информация за контакт
 • Трансакция и финансова информация
 • Информация за взаимоотношения
 • Информация за взаимодействие
 • Биометрични идентификатори
 • Данни на бизнес клиенти
 • Информация, извлечена по логичен път, и получена информация
 • Онлайн и техническа информация
 • Аудио- и визуална информация
 • Идентификационни номера, издадени от правителството
 • Информация за географско местоположение
 • Данни за съответствие
 • За изпълнение на договор, по който сте страна, както е описано по-горе
 • За целите на нашите собствени законни интереси или за законните интереси на други лица, както е описано по-горе

За да Ви предоставяме маркетингови съобщения, персонализирани оферти и базирани на Вашите интереси реклами въз основа на Вашия избор
 • Информация за контакт
 • Трансакция и финансова информация
 • Информация за взаимоотношения
 • Информация за взаимодействие
 • Биометрични идентификатори
 • Данни на бизнес клиенти
 • Информация, извлечена по логичен път, и получена информация
 • Онлайн- и техническа информация
 • Аудио- и визуална информация
 • Информация за географско местоположение
 • Данни за съответствие
 • За целите на нашите собствени законни интереси или за законните интереси на други лица, като например да Ви изпращаме новини и оферти, които са от значение за Вас

Да изпълняваме, развиваме или поддържаме нашите бизнес отношения с Вас и/или Вашата компания
 • Информация за контакт
 • Трансакция и финансова информация
 • Информация за взаимоотношения
 • Информация за взаимодействие
 • Биометрични идентификатори
 • Данни на бизнес клиенти
 • Информация, извлечена по логичен път, и получена информация
 • Онлайн- и техническа информация
 • Аудио- и визуална информация
 • Идентификационни номера, издадени от правителството
 • Информация за географско местоположение
 • Данни за съответствие
 • За изпълнение на договор, по който сте страна, както е описано по-горе
 • За целите на нашите собствени законни интереси или за законните интереси на други лица, както е описано по-горе

За да улесним Вашето трудово или договорно взаимоотношение с нас или за да Ви оценим за дадена позиция, включително за обичайните цели на кадровия потенциал, управлението на риска и съответствието
 • Информация за контакт
 • Информация за взаимоотношения
 • Информация за взаимодействие
 • Биометрични идентификатори
 • Онлайн- и техническа информация
 • Аудио- и визуална информация
 • Идентификационни номера, издадени от правителството
 • Професионална информация и информация за заетостта
 • Данни за съответствие
 • За изпълнение на договор, по който сте страна, както е описано по-горе
 • За да спазваме приложимите за нас закони и разпоредби по целия свят
 • За целите на нашите собствени законни интереси или за законните интереси на други лица, както е описано по-горе

За да разбираме начина, по който Вие и други хора използвате нашите продукти, с цел анализ и моделиране, както и за да създаваме бизнес разузнаване и информация и да разбираме икономическите тенденции
 • Въпреки че за тези дейности може да се използва определена информация, като например информация за трансакции и финансова информация, информация за взаимоотношения, информация за взаимодействие, онлайн- и техническа информация и информация за географско местоположение, крайният резултат не представлява лична информация.
 • За целите на нашите собствени законни интереси или за законните интереси на други лица, както е описано по-горе

За генериране на деперсонализирани, деидентифицирани, анонимизирани или обобщени набори от данни, които се използват за разработване на продукти и предоставяне на консултантски услуги на клиенти
 • Въпреки че определена информация, като например информация за трансакции и финансова информация, информация за взаимоотношения, информация за взаимодействие и онлайн и техническа информация, може да се използва за тези дейности, крайният резултат не представлява лична информация.
 • За целите на нашите собствени законни интереси или за законните интереси на други лица, както е описано по-горе

За подкрепа на нашите ежедневни бизнес цели, като управление на финансови сметки, контрол на качеството, администриране на уебсайтове, непрекъснатост на бизнеса и възстановяване след бедствия, сигурност и предотвратяване на измами, корпоративно управление, отчетност и правно съответствие, анализи и проучване, прилагане на договори и друг вид управление на договори, и предоставянето на искани продукти и услуги*
 • Информация за контакт
 • Трансакция и финансова информация
 • Информация за взаимоотношения
 • Информация за взаимодействие
 • Данни на бизнес клиенти
 • Информация, извлечена по логичен път, и получена информация
 • Онлайн и техническа информация
 • Аудио- и визуална информация
 • Идентификационни номера, издадени от правителството
 • Информация за географско местоположение
 • Професионална информация и информация за заетостта
 • Информация за съответствие
 • За изпълнение на договор, по който сте страна, както е описано по-горе
 • За да спазваме приложимите за нас закони и разпоредби по целия свят
 • За целите на нашите собствени законни интереси или за законните интереси на други лица, както е описано по-горе
Когато е приложимо, можем също да обработваме Лична информация с Ваше съгласие. Например може да разчитаме на Вашето съгласие, когато това се изисква от закона, за да Ви предоставяме маркетингови съобщения.

„Ежедневни бизнес цели“ обхваща следните бизнес цели и свързани с тях цели, за които може да се използва Лична информация:

Може да оповестяваме Вашата лична информация на:

 • Нашите Филиали;
 • Нашите доставчици на услуги, за целите на предоставянето на услуги към нас;
 • Финансови институции, търговци, лица, обработващи плащания, и други трети страни, които са обект на подходящи ограничения за поверителност и използване, с цел да се разрешат Вашите плащания, да се управляват измами и рискове, да се предоставят и разработват продукти и услуги, както и да се подкрепят нашите ежедневни бизнес цели;  
 • Трети страни, като например рекламни партньори, които могат да използват данни, събрани чрез бисквитки и подобни средства, за да ни помогнат с нашите програми за онлайн реклама;
 • Държавни агенции;
 • Агенции за подбор на персонал и Вашите референции (за информация за професионалисти и служители); и
 • Вашата компания и нейните филиали (за Данни на бизнес клиенти).

Можем също така да разкрием Лична информация, когато това се изисква от закона, като например пред правоохранителни органи, регулаторни органи или съдилища, или както е разрешено от закона, например когато продаваме или прехвърляме бизнес активи, прилагаме нашите договори, защитаваме нашата собственост или правата, собствеността или безопасността на други лица, или както е необходимо за одити, съответствие и корпоративно управление.