• Visa Ready

    Adopt innovative payment solutions that meet Visa’s standards for mobile payments.

Visa Ready

Visa Ready улеснява търговците при възприемането на нови решения за плащане, които отговарят на стандартите за сигурност на Visa и могат да им помогнат да увеличат приходите си, като повишат използването и приемането на електронни плащания. Нашата цел е да направим покупките чрез мобилни и свързани устройства толкова лесни, удобни и сигурни, колкото плъзгането на пластмасовата карта през четеца.

Двойка гледа в таблет
Мъж с телефон на пазар
Жена плаща чрез телефона

Кафене

Приближаване на мобилно устройство за извършване на трансакция
Търговец, приемащ трансакция с мобилно плащане чрез Visa