• Интелигентно
    мобилно плащане

    Предложете сигурни дигитални
    методи на плащане в магазина и
    чрез приложение.

Infographic

Google Pay on mobile phone
Man casually swiping on phone
Woman behind a counter

Проверете наличността на дадена финансова институция

Търсене