Бързо мобилно плащане
за Вашите клиенти

Google Pay

Приемайте дигитални плащания от почти всяко устройство на Google.
Hand holding a mobile phone with Google Pay Visa card shown on the screen.

Преимущества на Google Pay

Woman using mobile phone while shopping.
Man with mobile phone and woman with tablet completing checkout in a clothing shop.

Задайте настройки за Вашия бизнес

Осигурете на Вашите клиенти лесен начин за плащане в магазините и онлайн.
NFC terminal displaying contactless logo in a coffee shop.
Visa Google Pay logo.
Lady bartender using mobile phone and laptop with clipboard nearby.

Присъединете се към тези магазини и започнете да приемате Google Pay и Вие

Google Pay се приема в приложения и при много търговци на дребно, като броят расте всеки ден.

Проверете наличността на дадена финансова институция


Въпроси и отговори

Научете повече за Visa и Google Pay

Получавайте новини за Google Pay