• Интелигентно
    мобилно плащане

    Предложете сигурни дигитални
    методи на плащане в магазина и
    чрез приложение.

Illustration showing $52.9 billion mobile device global transactions from 2010 and a projected 2017 transaction total of $721.4 billion.

Retailer behind front counter in her shop.

Проверете наличността на дадена финансова институция