Интелигентно
мобилно плащане

Предложете сигурни дигитални
методи на плащане в магазина и
чрез приложение.

Мобилно плащане

Мобилните плащания набират скорост.
Illustration showing $52.9 billion mobile device global transactions from 2010 and a projected 2017 transaction total of $721.4 billion.

Защо Google Pay™?

Retailer behind front counter in her shop.

Проверете наличността на дадена финансова институция

Вече с Google Pay

Картодържателите на Visa могат да плащат с Google Pay в тези магазини и
приложения на Android — като се очаква броят на търговците да нараства постоянно.

Въпроси и отговори

Имате още въпроси за Visa и Google Pay?