Заедно можем да направим повече за нашата планета

Постигнахме въглероден неутралитет в нашите операции и преминахме към 100% възобновяема електроенергия.¹ А сега работим, за да стимулираме устойчива търговия и да подкрепим спешните климатични действия и прехода към нисковъглеродна икономика.

20 000 души, 100% ангажирани с устойчивостта

Работим за намаляване на отпечатъка на нашите офиси, центрове за данни и бизнес дейности.¹

Избираме партньори, които споделят нашите цели за устойчивост

От прилагането на възможности за устойчиви разплащателни карти и изчисляването на отпечатъка на CO2 от клиенти трансакция по трансакция до улесняването на устойчивото пътуване и обществения транспорт по целия свят, ние вграждаме устойчивост в нашите партньорства и инициативи.