FAQs

Отвори всички

Кои са участващите карти?

В Промоцията участват всички кредитни, дебитни или предплатени карти Visa, включително Visa Business и VPAY, издадени на територията на България преди началната дата на Кампанията, а именно 29.01.2018 г.

Списък с всички участващи банки е доспъпен тук

Какъв е периодът на промоцията?

Промоцията стартира на 29 януари 2018 г. до 4 март 2018 г.

Кой може да участва в промоцията?

В Промоцията имат право да участват всички физически и юридически лица, притежатели на валидни кредитни, дебитни или предплатени карти Visa, включително Visa Business и VPAY, издадени на територията на България

Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоцията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Промоцията.

Какво трябва да направя, за да участвам в промоцията?

За да участваш в седмичната томбола за пътуване до избрана дестинация, е необходимо да извършиш поне едно контактно или онлайн плащане към търговец със седалище на територията на България, а за да се включиш в тегленето за 360-градусова камера - поне едно безконтактно плащане.

Всеки Допустим участник може да извършва неограничен брой и тип разплащания по време на Кампанията, като може да получи само по една награда от всеки вид в рамките на съответния Седмичен етап.

Как ще разбера дали и какво печеля?

За целите на теглене на жребия, банките или финансовите институции картоиздатели на Участващи карти предоставят на Агенцията уникалeн номер на трансакцията за всеки един Допустим участник, извършил съответния тип разплащане през съответния Седмичен период.

Тегленето на жребиите се осъществява след получаване на уникалните номера на Допустимите участниците, извършили съответния тип разплащания през съответната седмица.

По електронен път банките информират съответния победител от тяхната банка, за съответното теглене, като посочват - печелившия номер на транзакцията, вида награда и на кой имейл да пишат (visa_winners@ogilvy.bg), за да се свържат и да си получат наградата си.

Всеки печеливш следва да предостави данните си (три имена и ЕГН), необходими за издаване на служебна бележка по образец за удостоверяване получения доход, съответно телефон за контакт и адрес за доставка, в случай че наградите се изпращат по куриер, на посочения имейл не по-късно от:
За седмичен етап от 29.01.2018 г. до 04.02.2018 г., вкл. - 18.02.2018 г.
За седмичен етап от 05.02.2018 г. до 11.02.2018 г., вкл. - 25.02.2018 г.
За седмичен етап от 12.02.2018 г. до 18.02.2018 г., вкл. - 04.03.2018 г.
За седмичен етап от 19.02.2018 г. до 25.02.2018 г., вкл. - 11.03.2018 г.
За седмичен етап от 26.02.2018 г. до 04.03.2018 г., вкл. - 18.03.2018 г.

Какви са наградите?

Всяко контактно или онлайн плащане с Visa ти дава шанс да спечелиш пътуване до избрана дестинация на стойност 1000 лв., а всяко безконтактно – камера Samsung Gear 360.

Как и къде мога да получа наградата си?

Наградите за контактни и онлайн разплащания се предоставят по email, посочен от Печелившия, или чрез доставка с куриер на адрес посочен от Печелившия. Ваучерът за екскурзия може да бъде използван за заплащане на екскурзия по избор на печелившия на стойност по-ниска или равна на стойността на ваучера. Ваучерът може да бъде използван единствено при следната туристическа агенция “Астрал холидейз интернешънъл“ АД в рамките на срока на валидност, а именно 15.09.2019 г.

Наградите за безконтактни плащания се предоставят чрез доставка с куриер на адрес посочен от Печелившия.

Всички награди се предоставят в 45-дневен срок от приключване на Кампанията.

Агенцията издава на всеки печеливш – физическо лице, получил награда в Кампанията, служебна бележка по образец за удостоверяване получения доход.

Печеливш – физическо лице, получил предметна награда на стойност над 30,00 лева, има ангажимент за деклариране на получения доход и заплащане на дължимия данък. Подаването на годишната данъчна декларация се реализира в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.

Мога ли да получа левовата равностойност от наградата?

Печеливш участник не може да иска награда да бъде разменяна, преотстъпвана или за нея да се получават пари или други облаги.