Във всеки край на света

Осигуряване на плащания по цялото земно кълбо.

Нашият бизнес

Visa е глобална компания за платежни технологии, свързваща потребителите, бизнеса, банките и правителствата в повече от 200 държави и територии по света.

Човек, който плаща на гише
Жена, продаваща хапки със свинско месо