Visa volunteers landscaping in an urban setting.

Отдадено гражданство

Помагаме за по-добър живот и по-силна общност

Гражданско чувство

Ние сме поели ангажимента да бъдем отговорен световен корпоративен гражданин. Откликваме във време на криза и работим за здрави и жизнени местни общности.

Филантропски подход

Нашият подход при корпоративните дарения включва най-висока степен на управление, етика и съответствие.

Хуманитарна помощ

Работим с правителства, международни хуманитарни организации и частни организации, за да помагаме на общности в беда.
A water-side village in Philippines impacted by disaster.

Подкрепа в общността

Visa подкрепя общностите чрез подпомагане на местни организации с идеална цел и чрез възможността, дадена на нашите служители, да даряват труд и чрез благотворителност.
Visa volunteer using wheelbarrow full of landscaping supplies in urban environment.
Sign of Korean Red Cross, Visa, Visa Korea Love Bakery, May 26, 2015, with bakers and goods gathered around signs.