Visa volunteers landscaping in an urban setting.

Отдадено гражданство

Помагаме за по-добър живот и по-силна общност

Гражданско чувство

Ние сме поели ангажимента да бъдем отговорен световен корпоративен гражданин. Откликваме във време на криза и работим за здрави и жизнени местни общности.


Група от деца в Руанда
Доброволци на плажа с торби за смет

Служители на Visa доброволци
Доброволци от Visa в пекарна в Корея