Финансово приобщаване

Глобалната мрежа на Visa е мощна платформа за насърчаване на финансовото приобщаване. С приобщаването на хората към официалните финансови услуги, ние подобряваме живота им, създаваме възможности и укрепваме икономиките.


Four Chinese people standing outside looking at smart phone.
финансово приобщаване в Бразилия

частен сектор
Правителство
nonprofit-magnifying-glass-256x256