Финансово приобщаване

Глобалната мрежа на Visa е мощна платформа за насърчаване на финансовото приобщаване. С приобщаването на хората към официалните финансови услуги, ние подобряваме живота им, създаваме възможности и укрепваме икономиките.

Преглед


Задвижване на финансовото приобщаване

Нашите продукти подобряват живота на хората и достъпа им до прехрана по света.
Four Chinese people standing outside looking at smart phone.
Woman at window counter of neighborhood store in Brazil.

Партньорство за приобщаване

Visa успява с помощта на своите партньори. Работим с частни компании, правителства и организации с идеална цел, за да достигнем до общностите с недостатъчно обслужване и да създадем необходимите решения за финансово приобщаване.