Основи на финансите

Ясното и прецизно управление на финансите носи много предимства на собствениците на фирми. Овладяването на основите на финансите като бюджетиране, спестяване, финансиране и кредитиране може да помогне да развиете своя бизнес и да постигнете успешно краткосрочните и дългосрочните си цели.

Ако внимателно управлявате финансите си, е по-лесно е да планирате развитието на своя бизнес. Ефективното управление на финансите може също да ви помогне да вземете по-добри решения относно местоположението, складовата наличност, служителите и оборудването, които можете да си позволите. За всичко - от определяне на посоката на бизнеса до намиране на път в трудни моменти – е от решаващо значение да познавате и използвате най-добрите финансови практики.

Изготвяне на бюджет

Бюджетът е инструмент за проследяване как печелите или харчите пари. Създаването на бюджет е важен елемент от общия ви успех и сигурността. Благодарение на него можете да контролирате и да разбирате по-добре дали бизнесът ви има достатъчно приходи ("постъпления"), които да покрият разходите ви. Използването на бюджет ви помага да вземате по-информирани финансови решения. 

Спестявайте, за да сте успешни

Спестяванията включват парите, които заделяте за покриване на бъдещи или неочаквани разходи. Важно е да определите спестяванията във всеки финансов план на бизнеса като начин за постигане на неговите цели, за подготовка за непредвидени ситуации, за осигуряване на дейността при ниски продажби и за получаване на лихви, ако използвате спестовна сметка във финансова институция. 

Планирайте финансирането

Започването на бизнес струва пари, а финансирането на вашия бизнес е сред първите - и най-важни - финансови решения, които ще направите като собственик. Начинът, по който избирате да финансирате бизнеса си, може да повлияе на всичко - от структурата до дейността му. Например, ако вземете голям заем, ще трябва да печелите достатъчно пари, за да изплащате заема, докато едновременно управлявате и развивате бизнеса си.

Изградете доверие в бизнеса си

Преди някоя банка или финансова институция да ви отпусне заем, тя иска да знае, че сте в състояние и сте готови да изплатите дълга си. Това може да стане, като прегледа финансите ви, включително наличностите по банковите ви сметки. Може също така да разгледа историята ви на погасяване на други дългове, като прегледа кредитните ви досиета.

Управлявайте уверено фирмата си заедно с Visa