R2-D2 Charging Hub attached to mobile phone in car console.

Повишете ефикасността с решенията за сметки за обработване на плащания Visa Merchant

Нашите решения допринасят за Вашата ефикасност и растеж.

Man and woman chatting with male retailer.
Woman examining cosmetic bottle.
Paying cab fare using Visa with mobile phone at contactless-enabled terminal.
Man seated at café counter checking his phone.
Woman chatting with male retailer.

Интересувате ли се от решенията за обработване на плащания от търговците?

Visa е тук, за да Ви помогне да разширите своя бизнес.
Открийте акцептираща банка