Woman with laptop walking among office tables.

Прекарвайте по-малко време в обработване на плащания.

Намалете неефективността и повишете контрола върху процеса на плащане с автоматизирано управление на задълженията от Visa.

Как работи услугата

Усъвършенстване на начина, по който плащате на Вашите доставчици.
Illustration: mobile phone displaying data transfer.

Изпраща файлове

Стъпка 1: Изпраща файлове на Visa или на Вашия банкер.
Illustration: magnifying glass.

Обработва файловете

Стъпка 2: Visa обработва тези файлове за задължения.
Illustration: wrench partially overlapping screwdriver.

Коригира лимити

Стъпка 3: Visa коригира лимитите на карти до одобрени суми по фактури
Illustration: tablet displaying electronic reconciliation file.

Изпраща уведомление

Стъпка 4: Visa изпраща уведомления за преведените суми на Вашите доставчици.
Visa credit card illustration.

Променена карта

Стъпка 5: Вашият доставчик вписва сумата по търговската карта.

Проследява записи

Стъпка 6: Visa създава електронен файл за изравняване.

Контролира разходите

Visa може автоматично да коригира лимита на Ваша търговска карта, за да покрие одобрени фактури, като намалява риска от неоторизирани дейности.

Оптимизира паричния поток

Тъй като Вашият доставчик вписва сумите по картата Visa, Вие не трябва да плащате, докато не получите обобщена сметка от Вашата банка.

Плащайте на доставчици

Възползвайте се от предимствата на автоматизираните плащания.
Man seated at desk with laptop reviewing paperwork.