• 3-D Secure

    3-D Secure е световно прието решение за проверка на автентичността, разработено да направи трансакциите при елекронната търговия по-сигурни в реално време.

2 tablets with dollar sign on the screen and a watch with a dollar sign on its face.
10x seen through a magnifying glass.
Yellow shopping cart with blue wheels.
Woman about to click the buy now button on a giant mobile phone.

Blue circle with 3.5T written inside it.
Blue circle with 1.2B written inside it.
Blue circle with 62 percent written inside it.

икона с витрина
Икона с банка
икона с потребител

A finger poised to click the shopping cart button on a mobile phone.
мъж, гледащ смарт часовник
жена, гледаща в компютърен екран

За да научите повече за 3-D Secure, свържете се с Вашия служител за връзка или ни изпратете имейл

Свържете се с нас