• Visa Merchant бизнес
    Резюме на новините

    Февруари 2018 г.
Резюме на бизнес новините на Visa Merchant

Бюлетинът предлага и резюме на последните бизнес публикации на Visa. Знаем колко важно е да разполагате с касаещата Ви информация бързо и ясно, затова се стремим да улесним и опростим този процес. Бюлетинът предлага най-важното от публикациите в областта на търговията, но не представлява пълен списък с информация в тази сфера. Както винаги, за да получите допълнителна информация за публикации и известия, се обръщайте към обслужващата Ви банка.