• Visa Ready

    Скоростен начин за въвеждане
    на иновативни решения за плащания
    на пазара

Какво е Visa Ready?

Visa Ready е партньорска програма, с която съвременните решения за плащане на трети страни да отговарят на стандартите за сигурност и спецификациите на Visa. Знакът за одобрение „Visa Ready“ подпомага бързото глобално разпространение на иновативните продукти на бъдещето.

Сертифициране на моето решение

От одобрението Ви делят само няколко стъпки.
High tech team at table working on laptops and tablet.

Станете Visa Ready

Независимо дали сте доставчик на софтуерно или хардуерно решение или на други технологични продукти, този прост процес, развит стъпка по стъпка, ще Ви помогне да станете Visa Ready.

Намерете сертифицирано решение

Visa Ready ускорява процеса на внедряване на нови технологии от търговците и финансовите институции.

За да работите с партньорите на Visa Ready

Без значение дали сте търговец, издател или акцептираща банка, този прост, разработен стъпка по стъпка процес, ще Ви помогне да откриете и приложите одобрено решение за Visa Ready.