Woman with a shopping bag, looking at her mobile phone while inside a mall.

Интегрирани маркетингови решения на Visa (VIMS)

Създайте растеж с кампании, основани на данни.


Вижте как интегрираните маркетингови решения на Visa могат да повишат успеха на Вашата кампания

Икона на стратегия
Икона за таргетиране
Икона за дизайн
Икона за изпълнение
Икона за полезна информация

David Shipper
Steve Kelly