• Visa Ready

    Достигнете до един нов вид търговци, представляващи бързо разрастваща се възможност за въвеждане на мобилни ПОС терминали.

Visa Ready

Сигурни решения, отговарящи на стандартите за плащания на Visa.
1
Двама мъже се срещат

Достъп

Visa Ви помага да започнете със спецификации за мобилните плащания, комплекти за разработка на софтуер и най-добри практики.
2
Близък план на жена с лаптоп, която държи своята карта Visa

Сертифициране

Сертифицирането от Visa Ready гарантира на заинтересованите страни, че решенията за плащания на третата страна отговарят на стандартите за сигурност на Visa.
3
Жена с карта

Скорост

Одобрените от Visa решения могат по-бързо да бъдат готови за пускане на пазара благодарение на съдействието на Visa в областта на разработването и маркетинга.
coffee-counter-1600x900

businessman-tablet-1600x900
mobile-pay-hand-1600x900
wearables-woman-hiking-800x450
A woman driving a black convertible car and a man in the passenger seat.
other-connected-devices-800x450

Интересувате ли се от Visa Ready?

Можем да Ви помогнем да се свържете с доставчици на решения
Открийте Visa Ready партньор