• Електронният портфейл на Visa за финализиране на плащането стартира платформа за интеграция с дигитални портфейли

visa-checkout-whats-new

Увеличете обема плащания

Електронният портфейл на Visa за финализиране на плащането Ви дава възможност да предложите на картодържателите си лесен и сигурен начин да извършват покупки на момента, като това стимулира продажбите в електронната търговия.
02-why-01a-visual-1104x720
02-why-01a-txt-1104x720
02-why-01b-txt-1104x850
visa-checkout-merchants-increase-conversion-2-1104x850
visa-checkout-merchants-growing-sales-1104x666
bbt-card

Лидерство с Вашата марка

Електронният портфейл на Visa за финализиране на плащането популяризира търговските марки на издателите на карти в пространството на цифровите плащания, като подсилва техния имидж на лидери в иновациите.
visa-etail-booth-graphics-1024x688
$24, a horizontal line and an arrow pointing up.

Защита за Вашите картодържатели

Електронният портфейл на Visa за финализиране на плащането оценява риска на всеки етап и предоставя сигурна основа за безпроблемно потребителско изживяване при пазаруване.
Laptop displaying secure padlock and tablet displaying fingerprint.
Laptop displaying checkmarks and indicating 95%.
Tablet displaying secure padlock and indicating 96%.
Laptop displaying Visa Checkout logo and indicating nine out of ten.
Online shopping on a mobile phone using Visa Checkout.
samsung-airport-1280x720
samsung-rest-1600x1067
Woman seated at the bar with a friend at a restaurant smiling down at her phone.
visa-checkout-buy-on-the-fly-358x360
visa-checkout-fewer-clicks-358x360
get-going-with-fewer-clicks-358x360

Получете достъп до безплатни маркетингови ресурси

Регистрирайте се във Visa Online за безплатния ни пакет маркетингови инструменти.
Посетете Visa Online