• Електронният портфейл на Visa за финализиране на плащането стартира платформа за интеграция с дигитални портфейли


Увеличете обема плащания

Електронният портфейл на Visa за финализиране на плащането Ви дава възможност да предложите на картодържателите си лесен и сигурен начин да извършват покупки на момента, като това стимулира продажбите в електронната търговия.

Лидерство с Вашата марка

Електронният портфейл на Visa за финализиране на плащането популяризира търговските марки на издателите на карти в пространството на цифровите плащания, като подсилва техния имидж на лидери в иновациите.
$24, a horizontal line and an arrow pointing up.

Защита за Вашите картодържатели

Електронният портфейл на Visa за финализиране на плащането оценява риска на всеки етап и предоставя сигурна основа за безпроблемно потребителско изживяване при пазаруване.
Laptop displaying secure padlock and tablet displaying fingerprint.
Laptop displaying checkmarks and indicating 95%.
Tablet displaying secure padlock and indicating 96%.
Laptop displaying Visa Checkout logo and indicating nine out of ten.
Online shopping on a mobile phone using Visa Checkout.
Woman seated at the bar with a friend at a restaurant smiling down at her phone.

Получете достъп до безплатни маркетингови ресурси

Регистрирайте се във Visa Online за безплатния ни пакет маркетингови инструменти.