• Открийте нови възможности за растеж

    Предложете решението Visa Ready за точка на продажби при търговия посредством мобилни устройства.

Безконтактно плащане
Човек, извършващ безконтактно плащане
Човек, извършващ плащане в камион за храна
Двама бизнесмени седят един до друг