• Нови партньори. Повече бизнес. По-високи приходи.

    Възползвайте се от възможностите на мобилния ПОС терминал.

group-meeting-business-1600x900
man-smiling-tablet-1600x900
taxi-enter-pin-1600x900

man-white-board-laptop-1600x900

Създайте нови решения за мобилни ПОС терминали

Интересувате се от програмата на Visa Ready за мобилни ПОС терминали?
Научете повече