• Нови партньори. Повече бизнес. По-високи приходи.

    Възползвайте се от възможностите на мобилния ПОС терминал.

Широк изглед на офис
Мъж, използващ таблет
Плъзгаща се карта

Човек, работещ с компютър

Създайте нови решения за мобилни ПОС терминали

Интересувате се от програмата на Visa Ready за мобилни ПОС терминали?
Научете повече