• Плащания между физически лица


Илюстрация на кредитна карта от стрелки
Илюстрация на катинар, частично направен от пари
Илюстрация на ръка, държаща телефон с отметка на екрана