Плащания между физически лица

По-бърз начин за разплащане

Visa Direct разкрива множество удобни случаи на употреба на електронни плащания1 в реално време между физически лица.2

Visa Direct помага да отговаряте на променящите се нужди на потребителите

Visa Direct може да помогне на Вашия бизнес да набере конкурентна преднина, адаптирайки се към постоянно изменящите се изисквания на потребителите, включително нуждата от: