• Дигитални решения на Visa

    Разширете своя бизнес с експертните възможности на Visa в технологиите за плащане

Жена навън
Плащане чрез компютър
Жена плаща с телефона си

Жена със слушалки
Жена на обяд


Жена в такси
Жена, пишеща на дъска
Човек, завършващ трансакция с Visa payWave