• По-лесни мобилни плащания

    Решението за плащания на Visa с QR код улеснява мобилните плащания за хората и бизнеса навсякъде по света

  • По-лесни мобилни плащания

    Решението за плащания на Visa с QR код улеснява мобилните плащания за хората и бизнеса навсякъде по света