• По-лесни мобилни плащания

    Решението за плащания на Visa с QR код улеснява мобилните плащания за хората и бизнеса навсякъде по света

  • По-лесни мобилни плащания

    Решението за плащания на Visa с QR код улеснява мобилните плащания за хората и бизнеса навсякъде по света


Плащане чрез сканиране за издатели
Плащане чрез сканиране за финансови институции, обслужващи ПОС терминала на търговеца