• По-лесни мобилни плащания

    Решението за плащания на Visa с QR код улеснява мобилните плащания за хората и бизнеса навсякъде по света

  • По-лесни мобилни плащания

    Решението за плащания на Visa с QR код улеснява мобилните плащания за хората и бизнеса навсякъде по света


scan-to-pay-partner-issuers-1600x900
scan-qr-code-1600x900