• Сигурност на ПИН код

    Visa опростява валидирането на съответствие по сигурността на ПИН кодовете за всички региони.

Новини за сигурността на ПИН кодовете

Woman paying at gas pump.
Hand at ATM keyboard.
Presenting a contactless Visa debit card at checkout.