• Станете доставчик

    Работете с Visa за едно по-добро бъдеще

Visa и доставчиците

С работата си с доставчици се надяваме да разширим глобалното присъствие на марката Visa.
man-airport-phone-1600x900
крило на самолет
бизнесмен-таблет
Ръце-карта-клавиатура
Business men and women exchanging greetings in office.