• Създаване на нови начини за получаване и осъществяване на плащания

    Работете с Visa, за да разширите Вашите решения за плащания

Visa и aкцептиращите банки

Партнирайте си с Visa за разработването на нови продукти и услуги, предлагащи по-интелигентни платежни решения.

Близък план на чип карта

Visa опростява изискванията за съответствие относно сигурността на ПИН кодовете

Клиентите на Visa трябва да се уверят, че третите страни, предлагащи услуги на акцептиращите банки, участващи в програмата Visa PIN, са валидирали своето съответствие не по-късно от 31 декември 2015 г.
Научете за сигурността на ПИН кода
Жена-търговец отваря магазина си
Жена, извършваща трансакция с мобилния си телефон

жена проверява телефона си, докато работи
Колеги, работещи заедно