• Създаване на нови начини за получаване и осъществяване на плащания

    Работете с Visa, за да разширите Вашите решения за плащания

Visa и aкцептиращите банки

Партнирайте си с Visa за разработването на нови продукти и услуги, предлагащи по-интелигентни платежни решения.
Person using a Visa payWave debit card at a payment terminal.

Visa опростява изискванията за съответствие относно сигурността на ПИН кодовете

Клиентите на Visa трябва да се уверят, че третите страни, предлагащи услуги на акцептиращите банки, участващи в програмата Visa PIN, са валидирали своето съответствие не по-късно от 31 декември 2015 г.
Merchant using a mobile phone to complete a transaction