• Създаване на нови начини за получаване и осъществяване на плащания

    Работете с Visa, за да разширите Вашите решения за плащания

Visa и aкцептиращите банки

Партнирайте си с Visa за разработването на нови продукти и услуги, предлагащи по-интелигентни платежни решения.

Технология на Visa за чип карти

Person using a Visa payWave debit card at a payment terminal.

Сигурност на данните

Пазете своите данни като картодържател

Visa опростява изискванията за съответствие относно сигурността на ПИН кодовете

Клиентите на Visa трябва да се уверят, че третите страни, предлагащи услуги на акцептиращите банки, участващи в програмата Visa PIN, са валидирали своето съответствие не по-късно от 31 декември 2015 г.

Услуги и решения

Решения за мобилни плащания

Merchant using a mobile phone to complete a transaction

Програма за регистрация на представители на трети страни

Ресурси