Сигурност и измами

При дигитализацията е необходимо да приложите мерки за сигурност и предотвратяване на измами. Освен това ще трябва да отделите време, за да се уверите, че всичките ви дигитални активи (като вашия уебсайт, канали в социални медии или коментарните рубрики) са актуализирани и функционират правилно.

Управление на репутацията

В допълнение към създаването на уебсайт, който да представлява вашата онлайн компания, трябва да я регистрирате и в сайтове за онлайн отзиви. За нея може също така да се събират мнения чрез пазарни платформи, търсачки или други агрегатори на информация. Много хора търсят дадена компания на тези сайтове, преди да решат дали ще направят покупка или дори дали да посетят вашия магазин или уебсайт. Всъщност 86% от клиентите казват, че сe влияят от мненията, които срещат онлайн. 

Схеми за измами/фишинг на акаунти

При фишинг схемите измамниците изпращат фалшиви имейли до клиентите, с молба да получат информация за акаунта им, за да осъществят след това незаконно покупки, използвайки техния акаунт. Имейлите изглеждат точно като истинско съобщение, което затруднява клиентите да ги идентифицират.

Нерядко акаунтите в социалните медии се използват като идентификационни данни за вход и по-лесно могат да бъдат хаквани от престъпниците.

Как да разпознаем измамата

1. Необичайни поръчки: знаете как изглежда типичната поръчка за вашия бизнес, така че всичко необичайно заслужава по-внимателен преглед.

2. Несъответстващ адрес: Много различни адреси за фактуриране и доставка или множество адреси за доставка, използващи един и същ адрес за фактуриране, може да показват измама.

3. Множество отхвърлени трансакции.

4. Множество поръчки с различни кредитни карти с една и съща информация за контакт.

Начини за предотвратяване на измами

1. Редовно извършвайте проверки за сигурност на уебсайта си.

2. Използвайте номера за проверка на картата (Card Verification Value - CVV) на кредитните карти, за да сте сигурни, че клиентите имат физически достъп до картата, за да направят покупката.

3. Пробвайте софтуерни пакети за борба с измамите. С разрастването на бизнеса ви това може да се превърне в полезна инвестиция, която го защитава от измами.

4. Ако дадена трансакция изглежда подозрителна, проучете клиента онлайн, за да видите дали други фирми са докладвали за измамна дейност.

Умения на служителите

Независимо доколко приемат или познават дигитализирането, то е възможност за всички служители да придобият нови умения и да се изявят. Помислете върху възможността да помогнете на някои служители със записване в курс или програма за допълнителна квалификация. Дигитализирането също така генерира много данни за вашия бизнес. Ако имате служител, който се интересува от анализ на данни, възложете му да отговаря за генерирането, анализирането и разработването на решения с използване на вашите дигитални данни.

Токенизация

Електронната търговия преживя значително развитие от пандемията насам с ръст от над 50%. Но с удобството на онлайн пазаруването се увеличават и очакванията на потребителите и търсенето на прости и сигурни трансакции. Visa изпревари потребителското търсене чрез услугата Visa Token Service, която замества 16-цифрените номера на сметките Visa с цифров токен, който само Visa може да отключи, като по този начин спомага за защитата на основната информация за сметката от измамници и лоши практики.

Visa е издала над 4 милиарда токена в световен мащаб чрез Visa Token Service (VTS). Това бележи важен етап в подпомагането на сигурността и по-нататъшното ускоряване на иновациите в електронната търговия и приемането на дигитални разплащания. Токените на Visa почти се удвоиха за една година и надхвърлиха по брой физическите карти Visa, които са в обращение по света.

Токенизацията е проста, но ефективна концепция, въведена за първи път от Visa.

Чрез нея се избягва рискът от измами и се повишава сигурността на дигиталните плащания. Нарастването на броя на издателите, приемащите банки и финансови институции, търговците и потребителите, които извършват трансакции с токени на Visa, потвърждава, че бъдещето на парите всъщност е дигитално, а дигиталните финанси трябва да се основават на доверие. 

Разработената от Visa глобална платформа за токенизация намалява риска от измами, добавяйки допълнително ниво на защита за потребителските разплащания. Токенизирането на плащането е процес на подмяна на традиционния номер на сметката на разплащателната карта с уникален дигитален токен за онлайн и мобилни трансакции. Токените могат да се прилагат само за трансакциите от определено мобилно устройство, за определен търговец или за определен вид трансакция. Процесът на токенизиране протича на заден фон по начин, невидим за потребителя.

Токенизацията е в основата и на системите за мобилни разплащания. Ако мобилното или друго устройство на притежателя на картата бъде изгубено или откраднато, данните за картата му все още са защитени и потребителят може да отмени токена, без да анулира картата си. Броят на трансакциите на Visa в България с използването на уникален дигитален идентификатор нараства почти 4,7 пъти по-бързо всички други трансакции с Visa в периода юни 2021 г. - юни 2022 г. 

Анализ на Visa показва, че при повече от 8600 издатели и 800 000 търговци, токените на Visa са довели до 28% спад в броя на измамите и 3% увеличение на броя на одобренията. По този начин продажбите на търговците са нараснали и същевременно са им спестени средства за разходи, свързани с измами.

В епоха, в която по-голямата част от финансовия ни живот се намира в облака, усъвършенстваните технологии помагат да се гарантира, че данните на клиентите са защитени, независимо къде се извършват трансакциите. Автентикация 2.0 – бъдещето на потребителската защита – се базира на токени и инструменти като Cloud Token Framework (CTF) на Visa, който е предназначен да подобри сигурността и да увеличи процента на одобрение на трансакциите, извършвани без използване на карта, за множество платежни услуги и устройства.

Този важен етап е показателен за непрекъснатите инвестиции, които Visa прави в безопасни, надеждни и безпроблемни трансакции по целия свят. Продължаващото внедряване на токенизацията ще допринесе за изпълнението на мисията на Visa да помага на хората, бизнеса и икономиките да благоденстват.

Управлявайте уверено фирмата си заедно с Visa