Началото

Когато започвате бизнес, вие спомагате за изграждането на гръбнака на световната и европейската икономика. Малкото предприятие може да не дава работа на много хора, но когато то се обедини с подобните му фирми, те заедно се превръщат в мощна икономическа сила.

В Европейския съюз по данни на Statista през 2022 г. малките и средните предприятия (МСП) наброяват 23.2 млн., от тях 93% са фирмите с 1 до 9 служители. МСП в ЕС формират 56% от цялата икономика на общността.

Независимо дали става дума за иновативен продукт, който ще бъде полезен за другите, или за разработването на вече изпитана бизнес идея, основаването на малък бизнес е мечта за мнозина. Получавате възможност да създадете свое собствено работно място, да изградите фирма и да откриете още работни места.

Успехът на това начинание изисква нещо повече от силно желание или работна етика, въпреки че и те са важни. Ясното разбиране на стъпките, свързани с откриването, финансирането, управлението и маркетинга на една компания, може да ви помогне да определите дали сте готови да станете собственик на бизнес и дали вашата идея може да се реализира успешно.

Управлявайте уверено фирмата си заедно с Visa