Създаване на бизнес план

В основата на всеки нов бизнес е появата на идея или вдъхновение. Преди да помислите за създаването на своя компания обаче, трябва да си разработите бизнес план. Представете си го като пътна карта. Така  ще ви бъде по-лесно да насочите дейността на фирмата си в желаната посока.

Независимо дали се занимавате с предприемачество от години или тъкмо започвате, създаването или актуализирането на бизнес план е важна стъпка към дългосрочния успех. Ефективният план ви помага да преминете през всеки етап на вашия бизнес - от стартирането до управлението и разрастването му.

Бизнес планът трябва да включва:

  • описание на вашия бизнес, което ще помогне на външните кредитори и инвеститори да научат повече за вашата дейност, преди да решат дали да ви предложат финансиране;

  • визия как искате да изглежда вашата компания;

  • описание, което обяснява защо идеята ви има потенциал за успех.

Необходимо е да организирате бизнес плана си в няколко основни направления:

Резюме

Каква е вашата бизнес концепция? В резюмето се описва какъв продукт или услуга ще предлага вашият бизнес, какъв отрасъл обслужва и как е организиран екипът ви (ако имате партньори или служители).

Преди да напишете резюмето си, може да се наложи да проучите индустрията и конкуренцията си. Разбирането на пазара, на желанията и предпочитанията на потенциалните клиенти, представата как те вземат решение за покупки и какво предлагат конкурентите в момента, ще ви бъдат от помощ при написването на резюме.

Резюмето трябва да идентифицира вашата аудитория, идеалния клиент и перспективите на вашата фирма. Можете също така да очертаете конкретните цели на компанията си за следващата година, както и за следващите три и пет години.

Бизнес възможност

Стремежът към започване на нов бизнес не е достатъчна причина за създаването на нова компания. Задайте си въпроса какъв проблем решавате с продукта, услугата или търговията на своята компания.

Първо определете клиентите, до които искате да достигнете, дефинирайте какви са хората, които искат и могат да си позволят вашия продукт или услуга. Започнете, като направите списък на клиентите, които вече харесват и купуват вашите продукти, или се интересуват от вашата идея. Какво е общото между тях? Може би това са техните доходи, пол, възраст, местоположение или друг фактор.

След това анализирайте дейността на други предприятия, които предлагат подобен продукт на същата целева група. Посетете лично магазини или продавачи или направете онлайн проучване. Обърнете внимание на отделните аспекти на техния бизнес (маркетинг, разположение на продуктите, предлагане на стоки и т.н.), които допринасят за техния успех. Помислете как можете да пресъздадете някои от идеите си. След това планирайте какви конкретни елементи или продукти да предлагате. Тази информация ще ви помогне да прецените дали пред вашия продукт/ услуга се открива подходяща възможност.

Цели и стратегии

Какъв е планът ви за печалба и колко искате да спечелите през първия месец или година от дейността си? Очертайте тази цел, своя план за постигането ѝ и начина, по който ще измервате напредъка си.

Ако целта ви е да бъдете печеливши в рамките на първата година от дейността си, се нуждаете от ясен план как ще постигнете тази цел в рамките на определения срок. Когато създавате този план, трябва да имате предвид:

  • Колко клиенти искате да достигнете

  • Какви продажби се стремите да направите

  • Каква сума пари трябва да спечелите, за да сте на печалба.

  • Основните параметри, които трябва да постигнете, за да реализирате целта си

Финансови прогнози

Друг компонент от бизнес плана е разчетът на финансовата информация за вашата компания. Трябва да включите подробности за това откъде ще дойде финансирането ви, как ще покривате разходите и кога очаквате бизнесът ви да стане печеливш.

Ако не сте експерт, що се отнася до финансирането на бизнес, и можете да си позволите такива разходи, наемете квалифициран финансов консултант, който да гарантира, че бизнес планът ви е реалистичен. Ако не е възможно да поемете разходите, помислете дали да не попитате приятели, колеги и други успешни собственици на бизнес какво мислят за вашия план.

Частта с финансовите прогнози на вашия бизнес план е от особено значение, ако искате да вземете пари назаем от други хора или кредитори. Ще трябва да им дадете ясна представа за разходите, плана за растеж и възможностите за печалба, свързани с вашата фирма. Инвеститорите и кредиторите също така ще искат да знаят как и кога ще можете да им върнете парите.

Визия, мисия и ценности

Бизнес планът ви трябва да включва вашата визия, мисия и ценности. Тези важни елементи ще ви помогнат да опишете характера и целите на вашия бизнес пред инвеститори или кредитори, потенциални партньори и служители. Те обикновено не се променят през цялото съществуване на фирмата ви и могат да ви помогнат накъде да насочвате решенията и да формирате дейността си, докато тя се разраства.

Визията ви трябва да описва какво искате да постигнете и какво искате да предложите на клиентите си. Необходимо е тя да е кратка, лесна за запомняне, вдъхновяваща, основана на вашите ценности и насочена към бъдещето. Също така може да помогне за привличането и мотивирането на бъдещи служители. Като пример, визията на Visa е: Да предлагаме най-добрия начин на разплащане за всички и навсякъде.

След като определите визията си, създайте формулировка на мисията, която определя как вашата компания ще постигне своята стратегия. Мисията обяснява какво предлага вашата фирма, как го прави и на кого помага.Тя изразява цялостната стойност на вашия продукт или услуга. Ако фирмата ви следва своята мисия, тя ще постигне целите си.

Освен това трябва да определите ценностите на компанията си - ключови особености, които описват бизнеса ви. Ценностите очертават начина, по който искате да бъде възприемана вашата фирма, как искате да се чувстват вашите служители и как да се отнасят с тях и как се надявате да повлияете на общността, в която развивате дейността си. Вашите лични ценности могат да помогнат за определянето на ценностите на бизнеса ви. Някои ценности, които можете да използвате като вдъхновение, са: честност, ефективност, надеждност, ангажираност, устойчивост, етика, добронамерен подход, изграждане на общност, непредубеденост и креативност.

След като съставите плана си, обмислете възможността да намерите наставник, който да го прегледа заедно с вас и да определи всички потенциални бизнес предизвикателства. От наставниците, които имат опит във вашия бранш, ще получите ценна обратна връзка. А квалифицираните финансови консултанти биха ви помогнали при анализа на възможностите ви за приходи.

Управлявайте уверено фирмата си заедно с Visa