ДОВЕРИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НАРАСТВА ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2023 Г.

+ 3.3

пункта

(-) 22.2 %

показател на доверието

Общият показател на доверие на потребителите през октомври 2023 г. нараства с 3.3 пункта в сравнение с юли (от -25.5% на -22.2%), като при населението в градовете увеличението е 0.5 пункта, а при населението в селата - 9.8 пункта. 

Мненията на потребителите за настъпилите промени във финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца и очакванията им за следващите дванадесет месеца остават позитивни спрямо предходната анкета. Според оценките им се наблюдава известна положителна промяна в общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, в резултат на което балансовият показател се покачва с 6.9 пункта (от -59.5 на -52.6).

Очакванията на живеещите в селата са тази тенденция да продължи и през следващите дванадесет месеца за разлика от населението в градовете, което е малко по-негативно настроено в сравнение с три месеца по-рано. Потребителите са на мнение, че и през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени, като и инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца се засилват (повишение на балансовия показател с 3.8 пункта от 9.4 на 13.2).

По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца песимизмът нараства, като мненията на населението и от градовете, и от селата се изместват към по-негативните очаквания. Последната анкета регистрира леко влошаване на общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, докато намеренията на потребителите да извършват такива разходи през следващите дванадесет месеца са благоприятни.

Източник: НСИ

Управлявайте уверено фирмата си заедно с Visa