ОСНОВЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ ЗА НОЕМВРИ 2023 Г.

На основание чл. 35 от Закона за Българската народна банка БНБ обявява, считано от 1 ноември 2023 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 3.79 на сто.

Управлявайте уверено фирмата си заедно с Visa