Използване и фактори за избор на Visa Business карти*

79%

от компаниите притежават фирмена банкова карта

66%

от бизнес картодържатилите, имат Visa Business карти

24%

от плащанията се осъществяват чрез банкови карти

60%

използват Visa Business карта за плащането на стоки и услуги в търговски обекти

Между

20% - 38%

използват Visa Business карти за резервации на хотели и билети, плащане на сметки за комунални услуги и консумация в заведения

80%

отчитат бързината и удобство на плащанията с Visa Business карта като основно предимство

 Основни тенденции в потреблението на бизнес карти:

 • В над 79% от случаите компаниите притежават фирмени банкови карти, като при 2/3 от тях тази практика е установена преди повече от пет години, а валутата им е български лев. 
 • 13% ползват корпоративни карти в чужди валути, най-често евро, като обикновено това е в случаите, когато фирмата притежава повече от една карта.

Основни тенденции в потреблението на Visa Business карти:

 • 66% от фирмите притежават Visa Business карти.
 • Visa Business карта най-често е предпочитана от собствениците/управителите на фирми от сектори като добивна промишленост, производство, строителство, комунални услуги, транспорт и складови дейности, ХоРеКа и ИТ.

Потребление:

 • Средно 24% от плащанията на фирмите се извършват с бизнес карти. По-активни в това отношение са представителите на секторите строителство, комунални услуги, ХоРеКа, образование. 
 • При по-малки фирми средно 29% от плащанията се извършват с карти, докато при по-големите този дял спада до средно 16%.

Най-чести поводи за плащане с бизнес карта:

 • 60% ги използват за покупка на стоки и услуги в търговски обекти.
 • 53% плащат с бизнес карта при зареждане на гориво.
 • 47% плащат онлайн стоки и суровини.
 • 41% е делът на тези, които ги използват за разплащания с партньори в страната.
 • Между 20% и 38% от фирмите използват картите си за резервации на хотели и билети, плащания на сметки за комунални услуги и консумация в ресторанти и заведения.

Предимства на Visa Business картите:

 • 80% посочват като основно предимство бързина и удобство на плащанията.
 • 73% смятат лесния достъп до финансови средства за основно предимство. 
 • 52% от потребителите считат сигурността за основно предимство.
*Данните са от проучване на Alpha Research за Visa