Visa Secure с EMV® 3-D Secure

Проверка на автентичността от следващо поколение, която ще направи световната е-търговия сигурна в реално време.

Visa Secure с EMV 3-D Secure

Преди над 15 години Visa първа създаде протокола 3-D Secure за защита на трансакциите при дигитална търговия посредством допълнително ниво на проверка на самоличността преди оторизация. 3-D Secure (3DS) позволява обмена на данни между търговеца, издателя на картата и, когато е необходимо, клиента, за да потвърди, че трансакцията е направена от законния притежател на сметката.

Преимущества


Ресурси

Visa Secure logo.

Свържете се директно с издателя на Вашата карта Visa за повече информация