Официални правила на промоцията “Получавай обратно 10% от сумите заплатени с Visa Gold, Visa Platinum и Visa Infinite карти в магазини от веригата MDL”