Печеливши

Печеливши iPhone X

Oбединена Българска Банка
Първа инвестиционна банка
Oбединена Българска Банка

Печеливши външна батерия за телефон

23.04.2018 Първа инвестиционна банка
23.04.2018 Райфайзенбанк България
23.04.2018 Първа инвестиционна банка
23.04.2018 Първа инвестиционна банка
23.04.2018 Банка ДСК
23.04.2018 Първа инвестиционна банка
23.04.2018 Райфайзенбанк България
23.04.2018 УниКредит Булбанк
23.04.2018 Първа инвестиционна банка
23.04.2018 Първа инвестиционна банка
24.04.2018 Първа инвестиционна банка
24.04.2018 Първа инвестиционна банка
24.04.2018 Банка ДСК
24.04.2018 Първа инвестиционна банка
24.04.2018 Първа инвестиционна банка
24.04.2018 Първа инвестиционна банка
24.04.2018 Банка ДСК
24.04.2018 Първа инвестиционна банка
24.04.2018 Първа инвестиционна банка
24.04.2018 Първа инвестиционна банка
25.04.2018 Банка ДСК
25.04.2018 Обединена Българска Банка
25.04.2018 Алианц Банк България
25.04.2018 Първа инвестиционна банка
25.04.2018 Първа инвестиционна банка
25.04.2018 Обединена Българска Банка
25.04.2018 Юробанк България АД
25.04.2018 Обединена Българска Банкая
25.04.2018 Алианц Банк България
25.04.2018 Първа инвестиционна банка
26.04.2018 Първа инвестиционна банка
26.04.2018 УниКредит Булбанк
26.04.2018 Първа инвестиционна банка
26.04.2018 Първа инвестиционна банка
26.04.2018 ПроКредит Банк България
26.04.2018 ПроКредит Банк България
26.04.2018 Първа инвестиционна банка
26.04.2018 Първа инвестиционна банка
26.04.2018 Първа инвестиционна банка
26.04.2018 Първа инвестиционна банка
27.04.2018 Банка ДСК
27.04.2018 Райфайзенбанк България
27.04.2018 Централна Кооперативна Банка
27.04.2018 Първа инвестиционна банка
27.04.2018 Първа инвестиционна банка
27.04.2018 Първа инвестиционна банка
27.04.2018 Алианц Банк България
27.04.2018 Обединена Българска Банка
27.04.2018 Обединена Българска Банка
27.04.2018 Първа инвестиционна банка
28.04.2018 Първа инвестиционна банка
28.04.2018 ПроКредит Банк България
28.04.2018 Обединена Българска Банка
28.04.2018 Райфайзенбанк България
28.04.2018 Райфайзенбанк България
28.04.2018 Централна Кооперативна Банка
28.04.2018 Първа инвестиционна банка
28.04.2018 Райфайзенбанк България
28.04.2018 Райфайзенбанк България
28.04.2018 Обединена Българска Банка
29.04.2018 Първа инвестиционна банка
29.04.2018 Първа инвестиционна банка
29.04.2018 Първа инвестиционна банка
29.04.2018 Райфайзенбанк България
29.04.2018 Райфайзенбанк България
29.04.2018 Първа инвестиционна банка
29.04.2018 Алианц Банк България
29.04.2018 Първа инвестиционна банка
29.04.2018 Райфайзенбанк България
29.04.2018 Обединена Българска Банка

Печеливши iPhone X

Райфайзенбанк България
Банка ДСК
Oбединена Българска Банкa

Печеливши външна батерия за телефон

16.04.2018 Райфайзенбанк България
16.04.2018 Юробанк България АД
16.04.2018 Първа инвестиционна банка
16.04.2018 Банка ДСК
16.04.2018 ПроКредит Банк България
16.04.2018 Централна Кооперативна Банка
16.04.2018 Първа инвестиционна банка
16.04.2018 Първа инвестиционна банка
16.04.2018 Юробанк България АД
16.04.2018 Първа инвестиционна банка
17.04.2018 Първа инвестиционна банка
17.04.2018 Алианц Банк България
17.04.2018 Алианц Банк България
17.04.2018 Първа инвестиционна банка
17.04.2018 Райфайзенбанк България
17.04.2018 Алианц Банк България
17.04.2018 Първа инвестиционна банка
17.04.2018 Първа инвестиционна банка
17.04.2018 Юробанк България АД
17.04.2018 Централна Кооперативна Банка
18.04.2018 Пиреос Банк
18.04.2018 Пиреос Банк
18.04.2018 Първа инвестиционна банка
18.04.2018 Юробанк България АД
18.04.2018 Първа инвестиционна банка
18.04.2018 Централна Кооперативна Банка
18.04.2018 Първа инвестиционна банка
18.04.2018 Райфайзенбанк България
18.04.2018 Инвестбанк АД
18.04.2018 Пиреос Банк
19.04.2018 Първа инвестиционна банка
19.04.2018 Първа инвестиционна банка
19.04.2018 Райфайзенбанк България
19.04.2018 Първа инвестиционна банка
19.04.2018 Райфайзенбанк България
19.04.2018 Райфайзенбанк България
19.04.2018 Първа инвестиционна банка
19.04.2018 Райфайзенбанк България
19.04.2018 Алианц Банк България
19.04.2018 Първа инвестиционна банка
20.04.2018 Първа инвестиционна банка
20.04.2018 Първа инвестиционна банка
20.04.2018 Първа инвестиционна банка
20.04.2018 Юробанк България АД
20.04.2018 Първа инвестиционна банка
20.04.2018 Първа инвестиционна банка
20.04.2018 Първа инвестиционна банка
20.04.2018 Първа инвестиционна банка
20.04.2018 Първа инвестиционна банка
20.04.2018 Първа инвестиционна банка
20.04.2018 ПроКредит Банк България
21.04.2018 Първа инвестиционна банка
21.04.2018 Първа инвестиционна банка
21.04.2018 Първа инвестиционна банка
21.04.2018 Райфайзенбанк България
21.04.2018 Първа инвестиционна банка
21.04.2018 Райфайзенбанк България
21.04.2018 Първа инвестиционна банка
21.04.2018 Първа инвестиционна банка
21.04.2018 Първа инвестиционна банка
21.04.2018 ПроКредит Банк България
22.04.2018 Първа инвестиционна банка
22.04.2018 Първа инвестиционна банка
22.04.2018 Първа инвестиционна банка
22.04.2018 Централна Кооперативна Банка
22.04.2018 Първа инвестиционна банка
22.04.2018 Централна Кооперативна Банка
22.04.2018 Централна Кооперативна Банка
22.04.2018 Първа инвестиционна банка
22.04.2018 Първа инвестиционна банка
22.04.2018 Първа инвестиционна банка

Печеливши iPhone X

Райфайзенбанк България
Райфайзенбанк България
Централна Кооперативна Банка

Печеливши външна батерия за телефон

09.04.2018 Първа инвестиционна банка
09.04.2018 Първа инвестиционна банка
09.04.2018 Първа инвестиционна банка
09.04.2018 Първа инвестиционна банка
09.04.2018 Първа инвестиционна банка
09.04.2018 Централна Кооперативна Банка
09.04.2018 Първа инвестиционна банка
09.04.2018 Юробанк България АД
09.04.2018 Първа инвестиционна банка
09.04.2018 Първа инвестиционна банка
10.04.2018 Алианц Банк България
10.04.2018 Централна Кооперативна Банка
10.04.2018 Райфайзенбанк България
10.04.2018 Юробанк България АД
10.04.2018 УниКредит Булбанк
10.04.2018 Обединена Българска Банка
10.04.2018 Първа инвестиционна банка
10.04.2018 Пиреос Банк
10.04.2018 Първа инвестиционна банка
10.04.2018 Обединена Българска Банка
11.04.2018 Обединена Българска Банка
11.04.2018 Юробанк България АД
11.04.2018 Първа инвестиционна банка
11.04.2018 Българо-Американска Кредитна Банка
11.04.2018 Райфайзенбанк България
11.04.2018 Обединена Българска Банка
11.04.2018 Райфайзенбанк България
11.04.2018 ПроКредит Банк България
11.04.2018 Райфайзенбанк България
11.04.2018 Юробанк България АД
12.04.2018 Първа инвестиционна банка
12.04.2018 Юробанк България АД
12.04.2018 Юробанк България АД
12.04.2018 Първа инвестиционна банка
12.04.2018 Юробанк България АД
12.04.2018 Юробанк България АД
12.04.2018 Обединена Българска Банка
12.04.2018 Обединена Българска Банка
12.04.2018 Първа инвестиционна банка
12.04.2018 Първа инвестиционна банка
13.04.2018 Първа инвестиционна банка
13.04.2018 Първа инвестиционна банка
13.04.2018 ПроКредит Банк България
13.04.2018 УниКредит Булбанк
13.04.2018 Обединена Българска Банка
13.04.2018 Първа инвестиционна банка
13.04.2018 Първа инвестиционна банка
13.04.2018 Първа инвестиционна банка
13.04.2018 Първа инвестиционна банка
13.04.2018 Първа инвестиционна банка
14.04.2018 Първа инвестиционна банка
14.04.2018 Алианц Банк България
14.04.2018 Първа инвестиционна банка
14.04.2018 Инвестбанк АД
14.04.2018 Първа инвестиционна банка
14.04.2018 Първа инвестиционна банка
14.04.2018 Райфайзенбанк България
14.04.2018 Първа инвестиционна банка
14.04.2018 Първа инвестиционна банка
14.04.2018 Първа инвестиционна банка
15.04.2018 Първа инвестиционна банка
15.04.2018 Първа инвестиционна банка
15.04.2018 Първа инвестиционна банка
15.04.2018 Първа инвестиционна банка
15.04.2018 Първа инвестиционна банка
15.04.2018 Юробанк България АД
15.04.2018 УниКредит Булбанк
15.04.2018 Юробанк България АД
15.04.2018 Банка ДСК
15.04.2018 Първа инвестиционна банка

Печеливши iPhone X

Райфайзенбанк България
Първа инвестиционна банка
Oбединена Българска Банка

Печеливши външна батерия за телефон

02.04.2018 Юробанк България АД
02.04.2018 Първа инвестиционна банка
02.04.2018 Първа инвестиционна банка
02.04.2018 Банка ДСК
02.04.2018 Обединена Българска Банка
02.04.2018 Първа инвестиционна банка
02.04.2018 Обединена Българска Банка
02.04.2018 ПроКредит Банк България
02.04.2018 Първа инвестиционна банка
02.04.2018 Обединена Българска Банка
03.04.2018 Първа инвестиционна банка
03.04.2018 Първа инвестиционна банка
03.04.2018 УниКредит Булбанк
03.04.2018 Юробанк България АД
03.04.2018 Първа инвестиционна банка
03.04.2018 Юробанк България АД
03.04.2018 Обединена Българска Банка
03.04.2018 Първа инвестиционна банка
03.04.2018 Банка ДСК
03.04.2018 Първа инвестиционна банка
04.04.2018 Първа инвестиционна банка
04.04.2018 Райфайзенбанк България
04.04.2018 Първа инвестиционна банка
04.04.2018 Райфайзенбанк България
04.04.2018 Райфайзенбанк България
04.04.2018 Първа инвестиционна банка
04.04.2018 Райфайзенбанк България
04.04.2018 Алианц Банк България
04.04.2018 Първа инвестиционна банка
04.04.2018 Централна Кооперативна Банка
05.04.2018 Юробанк България АД
05.04.2018 Първа инвестиционна банка
05.04.2018 Първа инвестиционна банка
05.04.2018 Тексим Банк
05.04.2018 Първа инвестиционна банка
05.04.2018 Първа инвестиционна банка
05.04.2018 Първа инвестиционна банка
05.04.2018 Първа инвестиционна банка
05.04.2018 Първа инвестиционна банка
05.04.2018 Първа инвестиционна банка
06.04.2018 Алианц Банк България
06.04.2018 Първа инвестиционна банка
06.04.2018 Алианц Банк България
06.04.2018 Райфайзенбанк България
06.04.2018 Първа инвестиционна банка
06.04.2018 Първа инвестиционна банка
06.04.2018 Обединена Българска Банка
06.04.2018 Първа инвестиционна банка
06.04.2018 Първа инвестиционна банка
06.04.2018 Първа инвестиционна банка
07.04.2018 Първа инвестиционна банка
07.04.2018 Първа инвестиционна банка
07.04.2018 Първа инвестиционна банка
07.04.2018 Първа инвестиционна банка
07.04.2018 Първа инвестиционна банка
07.04.2018 Първа инвестиционна банка
07.04.2018 Първа инвестиционна банка
07.04.2018 Първа инвестиционна банка
07.04.2018 Първа инвестиционна банка
07.04.2018 Първа инвестиционна банка
08.04.2018 Обединена Българска Банка
08.04.2018 Райфайзенбанк България
08.04.2018 Алианц Банк България
08.04.2018 Първа инвестиционна банка
08.04.2018 Обединена Българска Банка
08.04.2018 Райфайзенбанк България
08.04.2018 Юробанк България АД
08.04.2018 Първа инвестиционна банка
08.04.2018 Юробанк България АД
08.04.2018 Юробанк България АД

Печеливши iPhone X

Първа инвестиционна банка
Първа инвестиционна банка
Централна Кооперативна Банка

Печеливши външна батерия за телефон

26.03.2018 Първа инвестиционна банка
26.03.2018 Първа инвестиционна банка
26.03.2018 Банка ДСК
26.03.2018 Пиреос Банк
26.03.2018 Първа инвестиционна банка
26.03.2018 Райфайзенбанк България
26.03.2018 Първа инвестиционна банка
26.03.2018 Централна Кооперативна Банка
26.03.2018 Първа инвестиционна банка
26.03.2018 Първа инвестиционна банка
27.03.2018 Обединена Българска Банка
27.03.2018 Първа инвестиционна банка
27.03.2018 Първа инвестиционна банка
27.03.2018 Банка ДСК
27.03.2018 Първа инвестиционна банка
27.03.2018 Първа инвестиционна банка
27.03.2018 Първа инвестиционна банка
27.03.2018 Централна Кооперативна Банка
27.03.2018 Банка ДСК
27.03.2018 Банка ДСК
28.03.2018 Юробанк България АД
28.03.2018 Първа инвестиционна банка
28.03.2018 Първа инвестиционна банка
28.03.2018 Първа инвестиционна банка
28.03.2018 Юробанк България АД
28.03.2018 Юробанк България АД
28.03.2018 Първа инвестиционна банка
28.03.2018 Първа инвестиционна банка
28.03.2018 Първа инвестиционна банка
28.03.2018 УниКредит Булбанк
29.03.2018 Първа инвестиционна банка
29.03.2018 Райфайзенбанк България
29.03.2018 Алианц Банк България
29.03.2018 Първа инвестиционна банка
29.03.2018 Алианц Банк България
29.03.2018 Райфайзенбанк България
29.03.2018 Първа инвестиционна банка
29.03.2018 Банка ДСК
29.03.2018 Първа инвестиционна банка
29.03.2018 Първа инвестиционна банка
30.03.2018 Райфайзенбанк България
30.03.2018 Първа инвестиционна банка
30.03.2018 Първа инвестиционна банка
30.03.2018 Обединена Българска Банка
30.03.2018 Първа инвестиционна банка
30.03.2018 Първа инвестиционна банка
30.03.2018 Райфайзенбанк България
30.03.2018 Обединена Българска Банка
30.03.2018 Първа инвестиционна банка
30.03.2018 Алианц Банк България
31.03.2018 Първа инвестиционна банка
31.03.2018 Първа инвестиционна банка
31.03.2018 Първа инвестиционна банка
31.03.2018 ПроКредит Банк България
31.03.2018 Първа инвестиционна банка
31.03.2018 Първа инвестиционна банка
31.03.2018 Райфайзенбанк България
31.03.2018 УниКредит Булбанк
31.03.2018 Първа инвестиционна банка
31.03.2018 Първа инвестиционна банка
01.04.2018 Първа инвестиционна банка
01.04.2018 Юробанк България АД
01.04.2018 Първа инвестиционна банка
01.04.2018 Първа инвестиционна банка
01.04.2018 Първа инвестиционна банка
01.04.2018 Райфайзенбанк България
01.04.2018 Райфайзенбанк България
01.04.2018 Райфайзенбанк България
01.04.2018 Първа инвестиционна банка
01.04.2018 ПроКредит Банк България

Печеливши iPhone X

Райфайзенбанк България
Сосиете Женерал Експресбанк
УниКредит Булбанк

Печеливши външна батерия за телефон

19.03.2018 УниКредит Булбанк
19.03.2018 Райфайзенбанк България
19.03.2018 Първа инвестиционна банка
19.03.2018 Първа инвестиционна банка
19.03.2018 Първа инвестиционна банка
19.03.2018 Първа инвестиционна банка
19.03.2018 ПроКредит Банк България
19.03.2018 Първа инвестиционна банка
19.03.2018 Банка ДСК
19.03.2018 Първа инвестиционна банка
20.03.2018 ПроКредит Банк България
20.03.2018 Обединена Българска Банка
20.03.2018 Първа инвестиционна банка
20.03.2018 Първа инвестиционна банка
20.03.2018 Първа инвестиционна банка
20.03.2018 Пиреос Банк
20.03.2018 ПроКредит Банк България
20.03.2018 Първа инвестиционна банка
20.03.2018 Първа инвестиционна банка
20.03.2018 Първа инвестиционна банка
21.03.2018 Първа инвестиционна банка
21.03.2018 Първа инвестиционна банка
21.03.2018 Първа инвестиционна банка
21.03.2018 Първа инвестиционна банка
21.03.2018 Първа инвестиционна банка
21.03.2018 Алианц Банк България
21.03.2018 Райфайзенбанк България
21.03.2018 Обединена Българска Банка
21.03.2018 Първа инвестиционна банка
21.03.2018 Първа инвестиционна банка
22.03.2018 Първа инвестиционна банка
22.03.2018 Първа инвестиционна банка
22.03.2018 Първа инвестиционна банка
22.03.2018 Първа инвестиционна банка
22.03.2018 Първа инвестиционна банка
22.03.2018 Първа инвестиционна банка
22.03.2018 Първа инвестиционна банка
22.03.2018 Райфайзенбанк България
22.03.2018 Обединена Българска Банка
22.03.2018 Първа инвестиционна банка
23.03.2018 Първа инвестиционна банка
23.03.2018 Централна Кооперативна Банка
23.03.2018 Първа инвестиционна банка
23.03.2018 Първа инвестиционна банка
23.03.2018 Първа инвестиционна банка
23.03.2018 Първа инвестиционна банка
23.03.2018 Първа инвестиционна банка
23.03.2018 Райфайзенбанк България
23.03.2018 Първа инвестиционна банка
23.03.2018 Първа инвестиционна банка
24.03.2018 Обединена Българска Банка
24.03.2018 Първа инвестиционна банка
24.03.2018 Първа инвестиционна банка
24.03.2018 Райфайзенбанк България
24.03.2018 Алианц Банк България
24.03.2018 Първа инвестиционна банка
24.03.2018 Първа инвестиционна банка
24.03.2018 Първа инвестиционна банка
24.03.2018 Първа инвестиционна банка
24.03.2018 Първа инвестиционна банка
25.03.2018 Първа инвестиционна банка
25.03.2018 Централна Кооперативна Банка
25.03.2018 Първа инвестиционна банка
25.03.2018 Райфайзенбанк България
25.03.2018 Първа инвестиционна банка
25.03.2018 Райфайзенбанк България
25.03.2018 Райфайзенбанк България
25.03.2018 Първа инвестиционна банка
25.03.2018 Първа инвестиционна банка
25.03.2018 Първа инвестиционна банка

Печеливши iPhone X

Райфайзенбанк България
Райфайзенбанк България
УниКредит Булбанк

Печеливши външна батерия за телефон

12.03.2018 Първа инвестиционна банка
12.03.2018 Първа инвестиционна банка
12.03.2018 Райфайзенбанк България
12.03.2018 Банка ДСК
12.03.2018 Първа инвестиционна банка
12.03.2018 Обединена Българска Банка
12.03.2018 Юробанк България АД
12.03.2018 Обединена Българска Банка
12.03.2018 Централна Кооперативна Банка
12.03.2018 Първа инвестиционна банка
13.03.2018 Първа инвестиционна банка
13.03.2018 Централна Кооперативна Банка
13.03.2018 Обединена Българска Банка
13.03.2018 Първа инвестиционна банка
13.03.2018 Първа инвестиционна банка
13.03.2018 Алианц Банк България
13.03.2018 Първа инвестиционна банка
13.03.2018 ПроКредит Банк България
13.03.2018 Обединена Българска Банка
13.03.2018 Банка ДСК
14.03.2018 Банка ДСК
14.03.2018 Банка ДСК
14.03.2018 Алианц Банк България
14.03.2018 Първа инвестиционна банка
14.03.2018 Първа инвестиционна банка
14.03.2018 Алианц Банк България
14.03.2018 Алианц Банк България
14.03.2018 Първа инвестиционна банка
14.03.2018 Първа инвестиционна банка
14.03.2018 Райфайзенбанк България
15.03.2018 УниКредит Булбанк
15.03.2018 Обединена Българска Банка
15.03.2018 ПроКредит Банк България
15.03.2018 Райфайзенбанк България
15.03.2018 Обединена Българска Банка
15.03.2018 Райфайзенбанк България
15.03.2018 Първа инвестиционна банка
15.03.2018 Алианц Банк България
15.03.2018 Първа инвестиционна банка
15.03.2018 Първа инвестиционна банка
16.03.2018 Първа инвестиционна банка
16.03.2018 Райфайзенбанк България
16.03.2018 Тексим Банк
16.03.2018 Първа инвестиционна банка
16.03.2018 Първа инвестиционна банка
16.03.2018 Обединена Българска Банка
16.03.2018 Пиреос Банк
16.03.2018 Първа инвестиционна банка
16.03.2018 Първа инвестиционна банка
16.03.2018 Първа инвестиционна банка
17.03.2018 Първа инвестиционна банка
17.03.2018 Първа инвестиционна банка
17.03.2018 Първа инвестиционна банка
17.03.2018 Обединена Българска Банка
17.03.2018 Първа инвестиционна банка
17.03.2018 Първа инвестиционна банка
17.03.2018 Централна Кооперативна Банка
17.03.2018 Първа инвестиционна банка
17.03.2018 Първа инвестиционна банка
17.03.2018 Първа инвестиционна банка
18.03.2018 Първа инвестиционна банка
18.03.2018 Първа инвестиционна банка
18.03.2018 Първа инвестиционна банка
18.03.2018 Първа инвестиционна банка
18.03.2018 Първа инвестиционна банка
18.03.2018 Райфайзенбанк България
18.03.2018 Първа инвестиционна банка
18.03.2018 Първа инвестиционна банка
18.03.2018 Първа инвестиционна банка
18.03.2018 Първа инвестиционна банка

Печеливши iPhone X

Райфайзенбанк България
Сосиете Женерал Експресбанк
Първа инвестиционна банка

Печеливши външна батерия за телефон

05.03.2018 Райфайзенбанк България
05.03.2018 Централна Кооперативна Банка
05.03.2018 Първа инвестиционна банка
05.03.2018 Юробанк България АД
05.03.2018 Райфайзенбанк България
05.03.2018 Райфайзенбанк България
05.03.2018 Райфайзенбанк България
05.03.2018 Първа инвестиционна банка
05.03.2018 Първа инвестиционна банка
05.03.2018 Първа инвестиционна банка
06.03.2018 Обединена Българска Банка
06.03.2018 Райфайзенбанк България
06.03.2018 Първа инвестиционна банка
06.03.2018 Централна Кооперативна Банка
06.03.2018 Първа инвестиционна банка
06.03.2018 Райфайзенбанк България
06.03.2018 Първа инвестиционна банка
06.03.2018 УниКредит Булбанк
06.03.2018 Обединена Българска Банка
06.03.2018 Обединена Българска Банка
07.03.2018 Централна Кооперативна Банка
07.03.2018 Централна Кооперативна Банка
07.03.2018 Първа инвестиционна банка
07.03.2018 Първа инвестиционна банка
07.03.2018 Първа инвестиционна банка
07.03.2018 Обединена Българска Банка
07.03.2018 Първа инвестиционна банка
07.03.2018 Първа инвестиционна банка
07.03.2018 Юробанк България АД
07.03.2018 Първа инвестиционна банка
08.03.2018 Юробанк България АД
08.03.2018 Първа инвестиционна банка
08.03.2018 Първа инвестиционна банка
08.03.2018 Първа инвестиционна банка
08.03.2018 Юробанк България АД
08.03.2018 Първа инвестиционна банка
08.03.2018 Юробанк България АД
08.03.2018 Обединена Българска Банка
08.03.2018 Първа инвестиционна банка
08.03.2018 Първа инвестиционна банка
09.03.2018 Алианц Банк България
09.03.2018 Обединена Българска Банка
09.03.2018 Първа инвестиционна банка
09.03.2018 Първа инвестиционна банка
09.03.2018 Първа инвестиционна банка
09.03.2018 Първа инвестиционна банка
09.03.2018 Обединена Българска Банка
09.03.2018 Първа инвестиционна банка
09.03.2018 Първа инвестиционна банка
09.03.2018 Алианц Банк България
10.03.2018 Първа инвестиционна банка
10.03.2018 Първа инвестиционна банка
10.03.2018 Обединена Българска Банка
10.03.2018 Централна Кооперативна Банка
10.03.2018 Първа инвестиционна банка
10.03.2018 Първа инвестиционна банка
10.03.2018 Алианц Банк България
10.03.2018 Алианц Банк България
10.03.2018 Първа инвестиционна банка
10.03.2018 Първа инвестиционна банка
11.03.2018 Първа инвестиционна банка
11.03.2018 Първа инвестиционна банка
11.03.2018 Централна Кооперативна Банка
11.03.2018 Първа инвестиционна банка
11.03.2018 Райфайзенбанк България
11.03.2018 Първа инвестиционна банка
11.03.2018 Първа инвестиционна банка
11.03.2018 Алианц Банк България
11.03.2018 Българо-Американска Кредитна Банка
11.03.2018 Райфайзенбанк България

Печеливши iPhone X

Oбединена Българска Банка (вкл. СИБАНК)
Първа инвестиционна банка
Банка ДСК

Печеливши външна батерия за телефон

26.02.2018 Oбединена Българска Банка (вкл. СИБАНК)
26.02.2018 Първа инвестиционна банка
26.02.2018 Първа инвестиционна банка
26.02.2018 Райфайзенбанк България
26.02.2018 Oбединена Българска Банка (вкл. СИБАНК)
26.02.2018 Райфайзенбанк България
26.02.2018 Първа инвестиционна банка
26.02.2018 Първа инвестиционна банка
26.02.2018 Райфайзенбанк България
26.02.2018 Централна Кооперативна Банка
27.02.2018 Юробанк България АД
27.02.2018 Райфайзенбанк България
27.02.2018 Първа инвестиционна банка
27.02.2018 Първа инвестиционна банка
27.02.2018 Райфайзенбанк България
27.02.2018 Централна Кооперативна Банка
27.02.2018 Първа инвестиционна банка
27.02.2018 Райфайзенбанк България
27.02.2018 Райфайзенбанк България
27.02.2018 Райфайзенбанк България
28.02.2018 Първа инвестиционна банка
28.02.2018 Първа инвестиционна банка
28.02.2018 Първа инвестиционна банка
28.02.2018 Първа инвестиционна банка
28.02.2018 Първа инвестиционна банка
28.02.2018 Инвестбанк АД
28.02.2018 Първа инвестиционна банка
28.02.2018 Първа инвестиционна банка
28.02.2018 Първа инвестиционна банка
28.02.2018 УниКредит Булбанк
01.03.2018 Райфайзенбанк България
01.03.2018 Първа инвестиционна банка
01.03.2018 Първа инвестиционна банка
01.03.2018 Първа инвестиционна банка
01.03.2018 Юробанк България АД
01.03.2018 Юробанк България АД
01.03.2018 Алианц Банк България
01.03.2018 Първа инвестиционна банка
01.03.2018 Първа инвестиционна банка
01.03.2018 Първа инвестиционна банка
02.03.2018 Първа инвестиционна банка
02.03.2018 Първа инвестиционна банка
02.03.2018 Първа инвестиционна банка
02.03.2018 Първа инвестиционна банка
02.03.2018 Първа инвестиционна банка
02.03.2018 Първа инвестиционна банка
02.03.2018 ПроКредит Банк България
02.03.2018 Първа инвестиционна банка
02.03.2018 Райфайзенбанк България
02.03.2018 Първа инвестиционна банка
03.03.2018 Първа инвестиционна банка
03.03.2018 Първа инвестиционна банка
03.03.2018 Райфайзенбанк България
03.03.2018 Първа инвестиционна банка
03.03.2018 Райфайзенбанк България
03.03.2018 Първа инвестиционна банка
03.03.2018 Първа инвестиционна банка
03.03.2018 ПроКредит Банк България
03.03.2018 Първа инвестиционна банка
03.03.2018 Първа инвестиционна банка
04.03.2018 Първа инвестиционна банка
04.03.2018 Първа инвестиционна банка
04.03.2018 Юробанк България АД
04.03.2018 Първа инвестиционна банка
04.03.2018 Райфайзенбанк България
04.03.2018 Първа инвестиционна банка
04.03.2018 Първа инвестиционна банка
04.03.2018 Централна Кооперативна Банка
04.03.2018 Райфайзенбанк България
04.03.2018 Първа инвестиционна банка

Печеливши iPhone X

УниКредит Булбанк
УниКредит Булбанк
ПроКредит Банк България

Печеливши външна батерия за телефон

19.02.2018 Първа инвестиционна банка
19.02.2018 Първа инвестиционна банка
19.02.2018 Първа инвестиционна банка
19.02.2018 Първа инвестиционна банка
19.02.2018 Първа инвестиционна банка
19.02.2018 Първа инвестиционна банка
19.02.2018 Първа инвестиционна банка
19.02.2018 Първа инвестиционна банка
19.02.2018 Централна Кооперативна Банка
19.02.2018 Първа инвестиционна банка
20.02.2018 Първа инвестиционна банка
20.02.2018 Първа инвестиционна банка
20.02.2018 Първа инвестиционна банка
20.02.2018 Oбединена Българска Банка (вкл. СИБАНК)
20.02.2018 Първа инвестиционна банка
20.02.2018 Първа инвестиционна банка
20.02.2018 Първа инвестиционна банка
20.02.2018 Пиреос Банк
20.02.2018 Райфайзенбанк България
20.02.2018 Първа инвестиционна банка
21.02.2018 Първа инвестиционна банка
21.02.2018 Oбединена Българска Банка (вкл. СИБАНК)
21.02.2018 Първа инвестиционна банка
21.02.2018 Първа инвестиционна банка
21.02.2018 Първа инвестиционна банка
21.02.2018 Райфайзенбанк България
21.02.2018 Първа инвестиционна банка
21.02.2018 Първа инвестиционна банка
21.02.2018 Първа инвестиционна банка
21.02.2018 Първа инвестиционна банка
22.02.2018 Първа инвестиционна банка
22.02.2018 Алианц Банк България
22.02.2018 Първа инвестиционна банка
22.02.2018 Първа инвестиционна банка
22.02.2018 Oбединена Българска Банка (вкл. СИБАНК)
22.02.2018 Първа инвестиционна банка
22.02.2018 Първа инвестиционна банка
22.02.2018 Първа инвестиционна банка
22.02.2018 Първа инвестиционна банка
22.02.2018 Първа инвестиционна банка
23.02.2018 Първа инвестиционна банка
23.02.2018 Oбединена Българска Банка (вкл. СИБАНК)
23.02.2018 Първа инвестиционна банка
23.02.2018 Райфайзенбанк България
23.02.2018 Първа инвестиционна банка
23.02.2018 Първа инвестиционна банка
23.02.2018 Първа инвестиционна банка
23.02.2018 Първа инвестиционна банка
23.02.2018 Първа инвестиционна банка
23.02.2018 Първа инвестиционна банка
24.02.2018 Банка ДСК
24.02.2018 Първа инвестиционна банка
24.02.2018 Първа инвестиционна банка
24.02.2018 Първа инвестиционна банка
24.02.2018 Първа инвестиционна банка
24.02.2018 Първа инвестиционна банка
24.02.2018 Първа инвестиционна банка
24.02.2018 Първа инвестиционна банка
24.02.2018 Първа инвестиционна банка
24.02.2018 Първа инвестиционна банка
25.02.2018 Първа инвестиционна банка
25.02.2018 Първа инвестиционна банка
25.02.2018 Райфайзенбанк България
25.02.2018 УниКредит Булбанк
25.02.2018 Първа инвестиционна банка
25.02.2018 Първа инвестиционна банка
25.02.2018 Първа инвестиционна банка
25.02.2018 Първа инвестиционна банка
25.02.2018 Първа инвестиционна банка
25.02.2018 Първа инвестиционна банка