Калкулатор на валутен курс

Използвайте конвертора по-долу за индикация за курса, който може да получите, когато използвате Вашата карта Visa, за да плащате при пътуване в чужбина.

Нека пътуваме заедно

Когато пътувате с Visa, получавате сигурност на плащанията, удобство и преференциален статут – за незабравими приключения.