Калкулатор на валутен курс

Използвайте конвертора по-долу за индикация за курса, който бихте получили при използване на Вашата карта Visa за плащане при пътуване в чужбина.

Нека пътуваме заедно

Когато пътувате с Visa, получавате сигурност на плащанията, удобство и преференциален статут – за незабравими приключения.