Коронавирус: Ръководство за картодържатели на Visa

Важна информация, когато плащате с дебитни или кредитни карти Visa

using tablet and card

Какво е искане за оспорване на трансакция и как да проверя дали това мога да използвам?

Man making Visa Chargeback card payment via mobile

Кога и как мога да предява претенция за оспорване на трансакция?


Проблеми с осъществяването на пътувания, причинени от Коронавирус