От малкия бизнес до центъра на общността

Приемането на дигитални плащания чрез партньорът на Visa Yoco, е повратна точка в бизнеса на Мокгади Мабела. Сега тя връща жеста, като създава възможности за други като нея.

Loading next article