Контакти

За журналисти

AMI Communications Bulgaria
ул. Г. С. Раковски 135Б, ет. 2
София 1000
Тел: (+359) 2 989 51 15
Факс: (+359) 2 989 71 17
Email: office@amic.bg
www.amic.bg

За картодържатели

Ако имате някакви проблеми с Вашата карта Visa, моля, обърнете се към банката, която я е издала.