Преживяването Visa

Присъединете се към екипа на Visa и помагайте да се промени начинът, по който света се разплаща.


Two seated men discussing laptop display.

Man and woman at table with closed laptop discussing document.

bald-man-laptop-1600x900Illustration: tablet displaying electronic reconciliation file.

Програма за доброволческа дейност на служителите

Служителите използват GivingStation, за да проследяват колко часа са прекарали в доброволческа работа.

Лице

Наградна програма на Visa за доброволческа дейност

Два пъти в годината Visa отдава признание на един служител от всеки регион според броя на регистрираните в в GivingStation часове доброволческа работа.

Готови ли сте да откриете своята възможност навсякъде?

Вашето работно приключение започва оттук.
Търсене на работни места