Тук можеш да регистрираш твоите плащания на данъци или битови сметки с Visa, направени в периода на промоцията.

Няколко препоръки за твое улеснение:

  • Като уникален идентификатор за всяка твоя регистрация ще се приема твоят имейл адрес, затова винаги регистрирай един и същ имейл;
  • Регистрирай оторизационния код на ПОС бележката, който може да е отбелязан като AC, A.КОД/A.CODE, АВТ. КОД или по друг подобен начин, или регистрирай номера на направеното онлайн плащане;
  • За валидни се приемат само регистрациите на плащания, отговарящи на изискванията на промоцията. Научи повече в страницата с Официални правила;
  • Запази регистрираните ПОС бележки/потвърждения на онлайн плащания, за да удостовериш направените плащания с Visa, в случай че бъдеш изтеглен като печеливш;
  • Задължителните регистрационни полета са отбелязани със звезда (*).

При въпроси относно регистрацията позвъни на телефон 0800 12020 (в работни дни, между 10:00 ч. и 18:00 ч.) или изпрати запитването си на имейл [email protected]

Моля, въведи коректен имейл (може да съдържа само букви на латиница, тирета, долни тирета, цифри, точка).

{{updateValidationErrorMessage('personalEmail1','required')}} {{updateValidationErrorMessage('personalEmail1','max')}} {{updateValidationErrorMessage('personalEmail1','email')}}

{{errors.first('personalEmail1')}}

Моля, въведи коректно име (може да съдържа само букви на кирилица, тирета, разстояние между думите).

{{updateValidationErrorMessage('firstName1','required')}} {{updateValidationErrorMessage('firstName1','regex')}} {{updateValidationErrorMessage('firstName1','min')}} {{updateValidationErrorMessage('firstName1','max')}}

{{errors.first('firstName1')}}

Моля, въведи коректна фамилия (може да съдържа само букви на кирилица, тирета, разстояние между думите).

{{updateValidationErrorMessage('lastName1','regex')}} {{updateValidationErrorMessage('lastName1','required')}} {{updateValidationErrorMessage('lastName1','min')}} {{updateValidationErrorMessage('lastName1','max')}}

{{errors.first('lastName1')}}

Моля, въведи коректен телефонен номер (може да съдържа само цифри и специални знаци като +).

{{updateValidationErrorMessage('personalPhoneNumber1','required')}} {{updateValidationErrorMessage('personalPhoneNumber1','regex')}} {{updateValidationErrorMessage('personalPhoneNumber1','min')}} {{updateValidationErrorMessage('personalPhoneNumber1','max')}}

{{errors.first('personalPhoneNumber1')}}

Моля, въведи коректно име на населено място (може да съдържа само букви на кирилица, тирета, разстояние между думите, цифри. Не използвай означения като гр./град/село и др.).

{{updateValidationErrorMessage('personalAddress1','min')}} {{updateValidationErrorMessage('personalAddress1','max')}}

{{errors.first('personalAddress1')}}

Моля, избери организация-издател.

{{updateValidationErrorMessage('bankName','required')}}

{{errors.first('bankName')}}

Моля, въведи датата на плащането във формат дд-мм-гггг. Пример – за бележка от 1 март 2022 г. трябва да въведеш 01-03-2022.

{{updateValidationErrorMessage('date','required')}} {{updateValidationErrorMessage('date','date_format')}} {{updateValidationErrorMessage('date','date_between')}}

{{errors.first('date')}}

Моля, въведи стойност на плащането във формат XXX.XX.

{{updateValidationErrorMessage('receiptValue','required')}} {{updateValidationErrorMessage('receiptValue','min_value')}} {{updateValidationErrorMessage('receiptValue','max_value')}} {{updateValidationErrorMessage('receiptValue','regex')}}

{{errors.first('receiptValue')}}

Моля, въведи коректен оторизационен код на ПОС бележка или номер на онлайн плащане. Може да съдържа само цифри и букви на латиница.

{{updateValidationErrorMessage('receiptNumber','required')}} {{updateValidationErrorMessage('receiptNumber','min')}} {{updateValidationErrorMessage('receiptNumber','max')}}

{{errors.first('receiptNumber')}}

{{updateValidationErrorMessage('termsAndConditions1','required')}}

{{errors.first('termsAndConditions1')}}

{{updateValidationErrorMessage('dataProcessing','required')}}

{{errors.first('dataProcessing')}}

{{errors.first('receiveVisaInfo1')}}