Във всеки край на света

Осигуряване на плащания по цялото земно кълбо.

Нашият бизнес

Visa е глобална компания за платежни технологии, свързваща потребителите, бизнеса, банките и правителствата в повече от 200 държави и територии по света.
Person paying with Visa card over the counter.
Women talking and laughing at bakery counter.